Junckers-job reddet

industri Junckers Industrier i Køge vil næppe lukke sit savværk for at outsource funktionen til tyske savværker i de kommende mange år.

Sådan lyder i hvert fald den foreløbige konklusion på de sonderinger, som virksomheden har foretaget i den retning det seneste halve års tid, skriver Dagbladet Køge. Det betyder, at en lang række medarbejdere på virksomhedens savværk i Køge vil kunne beholde deres job. I første omgang var der tale om op mod 175 stillinger, der var i fare, hvis Junckers valgte at outsource hele savværksfunktionen samt tørreprocessen og lukke sit savværk. Men nu bliver der altså tale om væsentlig færre, da virksomheden går efter en mellemløsning.- Som det ser ud i dag, så vil savværket køre videre de kommende år. Vi vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt med en mellemløsning i form af delvis outsourcing, fortæller virksomhedens administrerende direktør, Lars Hermansen, som vurderer, at omkring en tredjedel af opskæringen af træ til stave vil forblive i Køge. Men han har endnu ikke mulighed for at konkretisere, hvad det betyder for antallet af medarbejdere i forhold til de oprindelige udmeldinger.

BRANCHENYT
Læs også