Elkunder sparer millioner på indgreb

Den manglende konkurrence på elmarkedet giver travlhed i Energitilsynet, der kæmper for at holde el- selskaberne i ørerne.

Danske elkunder bør sende Energitilsynet en venlig tanke.

Uden tilsynet ville hovedparten af alle kunder nemlig have betalt langt mere for deres strøm de senere år, end hvad der er nødvendigt ifølge gældende regler.

Faktisk har Energitilsynet følt sig foranlediget til at gribe ind overfor halvdelen af de elpriser, som Danmarks 37 elselskaber med forsyningspligt har anmeldt til tilsynet siden en ny lov trådte i kraft 1. januar 2005.

Der eksisterer ikke nogen samlet opgørelse over, hvor mange penge elkunderne har sparet takket være indgrebene, men et forsigtigt gæt med udgangspunkt i Energitilsynets løbende opgørelser peger i retning af et større trecifret millionbeløb.

Loven er et direkte resultat af, at politikerne gav elmarkedet frit i 2003, hvilket førte til, at Energitilsynet manglede muskler i arbejdet med de forsyningspligtige elselskaber.

Trods liberaliseringen eksisterer de forsyningspligtige nemlig stadig som politikernes garanti for, at alle danskere kan få strøm i stikkontakten. På samme måde som TDC trods privatiseringen i 1994 fortsat er forpligtet til at tilbyde alle danskere fastnettelefoni.

Sløv liberalisering
Med liberaliseringen i 2003 kan bornholmere i dag købe deres strøm i Nordjylland, hvis det er der, de mener at finde det bedste tilbud. Problemet med liberaliseringen er blot, at den har haft svære kår.

Hovedparten af privatkunderne er nemlig fortsat med at købe el hos det lokale elselskab, hvor valget som oftest falder på den traditionelle forsyningspligt-løsning.

Nye tal fra brancheorganisationen Dansk Energi viser ganske vist, at danskerne skifter elleverandør som aldrig før. Men selv om mere end 51.000 privatkunder og mindre virksomheder fandt et nyt elselskab i årets første kvartal, er det fortsat forsvindende få set i lyset af, at der er knap 3,1 mio. private elkunder.

Derfor opstod der i kølvandet på liberaliseringen et behov for at kunne holde øje med, om elselskaberne skruede op for priserne i jagten på større overskud. Resultatet blev en lov, der giver Energitilsynet ret til at diktere prisfald overfor forsyningspligtselskaberne.

Det fik 13 selskaber senest at mærke, da Energitilsynet krævede prisfald for andet kvartal svarende til en samlet besparelser for kunderne på 43 mio. kr.

Som omtalt i gårsdagens udgave af Morgenavisen Jyllands-Posten har elselskaberne aldrig lagt skjul på, at de er modstandere af, at Energitilsynet blander sig i deres prispolitik. Derfor har de anført af Dansk Energi rejst en prøvesag i kølvandet på Energitilsynets første prisindgreb i januar 2005.

Sagen ligger i dag i Energiklagenævnet, men det ventes, at klagenævnet træffer en afgørelse i sagen umiddelbart efter sommerferien.

Mens elselskaberne kæmper med Energitilsynets løbende priskontrol, kan de glæde sig over, at liberaliseringen gav selskaberne fuld kontrol med deres opsparede formuer, som senest er blevet opgjort til 68 mia. kr.

Læs også