Lokalbanker stormer frem

Lokale Pengeinstitutter har nu erobret en fjerdedel af de danske bankkunder fra først og fremmest fra Danske Bank og Nordea, der begge afviser at miste kunder.

Måler man på antallet af udstedte Dankort, viser det sig, at de lokale pengeinstitutter har erobret en fjerdel af de danske bankkunder.

Den nytiltrådt formand Bent Naur fra brancheforeningen Lokale Pengeinstitutter er rigtig veltilpas over kundetilgangen. I slutningen af juni kulminerede de 112 medlemsbanker med en markedsandel på 25,2 pct. - en konstant stigning fra 11,3 pct. ved foreningens dannelse for 15 år siden og frem til i dag.

Med det tal i hånden er det nu tid til yderligere at drille storbankerne op til halvårsregnskabssæsonens start. Det gør en tilfreds Bent Naur, som også er adm. direktør for Ringkjøbing Landbobank, da også:

»Kunderne kommer fra både de regionale banker og fra storbanker, hvoraf de to største banker helt klart er hovedleverandører. Det har været tendensen hele tiden. Vores øgede markedsandel kommer på grund af gode produkter og nærhed til kunderne.«

Upersonlig betjening
Endnu mere skarp er retorikken fra Frøs Herreds Sparekasse med følgende udtalelse fra Kurt Jensen i forbindelse med offentliggørelsen af årets første bank-halvårsregnskab:

»Årsagen er bl.a. flugt fra storbankerne. Kunderne er trætte af upersonlig rådgivning via call centre, og de vil ikke acceptere, at beslutninger om deres personlige økonomi træffes af fremmede folk på et stort hovedkontor i København. Hos os bliver beslutningerne truffet lokalt af personlige rådgivere, og vi er fysisk og mentalt meget tæt på vores kunder. Det er med til at gøre Frøs til et oplagt og reelt alternativ til de store banker,« lød det.

Den slags udmeldinger er ikke populære i Danmarks to største banker, Nordea og Danske Bank, der blankt afviser de lokales offensive retorik.

Claus Christensen, pressechef i Nordea siger:

»Jeg tror ikke, at det billede som tegnes er noget, som vores kunder kan genkende. Vi er jo lokalt til stede i hele landet, og så kan vi betjene kunder udenfor almindelig åbningstid i vores telefonbank. Hertil kommer, at vi har et specialistkorps at trække på. 98 pct. af alle beslutninger træffes lokalt.«

Ifølge bankens statistik ligger man neutralt på 20-21 pct. af den samlede danske kundemasse.

»Det har ligget stabilt i en årrække. Til gengæld rykker de op i programmet, og vi får hele tiden flere kunder, der samler deres aktiviteter hos os i Fordelplus-programmet.«

Afviser kundeflugt
Fra Danske Bank er afvisningen ligeså klar. Især efter årets første måneder er det lykkedes at vende en tendens til kundeflugt fra datterselskabet BG Bank, som i foråret blev lagt sammen med Danske Bank.

»Vi er svært fornøjede, for vi har fået mange nye kunder gennem den nye 24/7-kundepakke. 10.000 af dem, der før var marginalkunder, er blevet helkunder, og så der kommet 10.000 nye kunder, som vi aldrig har talt med før,« forklarer Jonas Torp, pressechef i Danske Bank. Han afviser, at lukningen af BG Bank har kostet kunder af betydning for bankens markedsandel på 30-33 pct.

»Der var en svagt stigende kundeafgang lige efter sammenlægning på under 1.000 kunder. Men det er selvfølgelig umuligt at sige, hvordan det var gået, hvis ikke vi havde fået nye produkter.«

Den uafhængige bankanalytiker Bjarne Jensen mener først og fremmest, at de bastante udmeldinger fra Lokale Pengeinstitutter er markedsføring.

»De små banker kører jo på, at de er små, og ledelsen sidder i lokalsamfundet, men de store banker er jo også i lokalsamfundet. Til gengæld har de stordriftsfordele og kan flytte penge over grænserne internationalt så let som ingenting,« siger Bjarne Jensen.

Der findes ingen skudsikre undersøgelser af bankmarkedsandele i Danmark.

»Den ene siger det ene - den anden noget andet. Man kan faktisk blive i tvivl om antallet af danskere. Er der otte millioner eller er de kunder i fire banker alle sammen?,« spørger Bjarne Jensen.

Læs også