Smæk til direktører

SKAT To topdirektører fik knap 30 mio. kr., da møllevingefabrikken LM Glasfiber blev solgt i 2001. Nu har landsretten nægtet virksomheden skattefradrag for beløbet.


Vestre Landsret har vendt og drejet formuleringen i de bonusaftaler, som direktørerne indgik med LM Glasfiber A/S i Lunderskov ved Kolding tilbage i oktober 2000.

Det efterfølgende forår faldt aftalen om salg til kapitalfonden Doughty Hanson endeligt på plads.

Den beregnede bonus, som var en procentdel af salgssummen og udelukkende afhængig heraf, blev på 29,3 mio. kr.

Dette beløb blev fratrukket salgsprisen, og tanken var, at LM Glasfiber skulle kunne fratrække bonusbeløbet som en driftsudgift.

Men den gik ikke.

Først Landsskatteretten og nu også Vestre landsret afviser, at der er tale om en driftsudgift, som kan fratrækkes.

Det præcise beløb, som eneejer af LM Glasfiber A/S og to kommanditselskaber, Flemming Skouboe, fik ud af salget, kendes ikke.

Morgenavisen Jyllands-Posten har tidligere skrevet, at Flemming Skouboe »formentlig fik én mia. kr.«

nørby

Læs også