Dom over mediebaron

USA Efter ni døgns votering og en fire måneder lang retssag er det endnu uklart, om canadisk fødte Conrad Black dømmes for at have tilsvindlet sig 60 mio. dollars fra Hollinger International, der udgav bl.a. Daily Telegraph og Jerusalem Post.

Washington


Den amerikanske mediebaron Conrad Blacks skæbne ligger fortsat i hænderne på de 12 nævninge ved retten i Chicago, der efter ni døgns votering ikke har kunnet nå til enighed om et eneste af 13 anklagepunkter.

Onsdag genoptog nævningene deres diskussion, efter at dommer Amy St. Eve havde forlangt, at de gør endnu et forsøg på at nå til enighed.

Dommeren åbnede samtidig døren på klem for, at hun på et senere tidspunkt vil acceptere flertalsafgørelser på en række punkter.

Conrad Black forsøgte i første omgang gennem sine advokater at få dommeren til at acceptere, at nævningene ikke kunne nå til enighed. De burde derfor sendes hjem med en tak for godt arbejde.

Anklagerne forlangte derimod, at nævningene med det samme fik tilladelse til at træffe deres afgørelse med flertal i stedet for enstemmigt. Dommeren afviste dette krav i første omgang.

Den 62-årige Conrad Black, der blev adlet i Storbritannien, er anklaget for sammen med tre medsammensvorne at have tilsvindlet sig 60 mio. dollars fra mediekoncernen Hollinger International.

Denne koncern kontrollerede Black gennem et holdingselskab, og det var ham, der havde sammensat bestyrelsen med en række kendte personligheder. Blandt dem var den tidligere amerikanske udenrigsminister Henry Kissinger og tidligere forsvarsminister Richard Perle.

Der er rejst 13 anklager mod Black. Det er uklart, om nævningene ikke kan blive enige om disse anklagepunkter, der omfatter bedrageri og kriminel sammensværgelse, eller om uenigheden er begrænset til snesevis af anklagepunkter mod Blacks tre medsammensvorne.

Bedragerierne fandt ifølge anklagerne sted i forbindelse med salget af en række aviser fra 1998 til 2001. De indbragte Hollinger International omkring tre mia. dollars. Salgene var imidlertid tilføjet forsikringer om, at Hollinger ikke i en årrække ville påføre de solgte aviser konkurrence.

Givtige løfter
For disse løfter, der ifølge anklagerne var indholdsløse og unødvendige, fik Conrad Black, to vicedirektører og koncernens juridiske chef udbetalt mere end 60 mio. dollars, som ikke blev bogført i Hollinger.

Under den fire måneder lange retssag lyttede nævningene til talrige vidner og blev flere gange rost af dommeren for at være ekstremt opmærksomme. Det var på den baggrund, at Amy St. Eve hævdede, at det ville være nyttigt at give dem endnu en chance for at nå til enighed.

Nævningene kunne under den lange retssag følge Conrad Blacks reaktioner, der svingede mellem dybe suk og vrede blikke, men de hørte ham aldrig sige et ord. Skønt mediebaronens advokater havde antydet, at han ville forsvare sig mod alle anklager, konkluderede de til sidst, at manden, der er berømt for sin pænt sagt arrogante facon, risikerede at skade sin egen sag.

Overdådig livsstil
Til gengæld fik nævningene detaljerede beretninger om familien Blacks overdådige livsstil, der også var blevet støttet af hans koncern. Disse anklager blev af forsvarerne afvist med påstande om, at der i virkeligheden havde været tale om ganske rimelige driftsudgifter.

Finder nævningene den candisk fødte tidligere ejer af bl.a. The Daily Telegraph og Jerusalem Post skyldig i et eller flere anklagepunkter, ventes han idømt så strenge straffe, at det reelt kan svare til livsvarigt fængsel.

Hollinger International drives fortsat som en koncern med hovedsæde i Toronto, Canada og udgiver gennem forskellige datterselskaber omkring 400 engelsksprogede aviser.

..

Læs også