Mere vækst

NATIONALØKONOMI Økonomien i Danmark voksede moderat i årets første kvartal.

Bruttonationalproduktet (BNP) voksede i 1. kvartal med 0,5 pct., når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser, viser de reviderede tal fra Danmarks Statistik.

»Væksten ligger dermed på samme niveau som de to foregående kvartaler og var i 1. kvartal præget af moderate vækstrater i såvel den indenlandske som den udenlandske efterspørgsel. I forhold til 1. kvartal 2006 er BNP steget med 2,3 pct. på årsbasis, skriver Danmarks Statistik.

Jyske Bank ser udviklingen som tegn på, at væksten i økonomien er gået en smule ned i gear.

»Det samlede billede bekræfter fortsat, at dansk økonomi har skiftet til et lavere gear, end det vi har set de seneste år. Vi venter væksten aftager til 2,2 pct. fra 3,2 pct. sidste år. Dansk økonomi holder ikke længere helt det samme tempo som for få år tilbage,« , skriver seniorøkonom i banken Peter Skøttegaard.

RB-Børsen

Læs også