Boligmarkedet holder skansen

Udvikling De danske boligpriser er mere spredt end nogensinde, men trods den igangværende overgang til 6 pct. realkreditlån ventes en blød landing.

Salget af villaer i bedring. Dagens gode nyhed for de hårdtprøvede boligejere kommer fra Danmarks største ejendomsmæglerkæde EDC.

Ifølge en salgsopgørelse over de seneste tre måneder har salget af villaer rettet sig. Også for ejerlejlighederne er situationen bedre end i årets første måneder. F.eks. ligger salget 5 pct. lavere end sidste år I juni.

Endelig ligger fritidshusene for første gang i år på et højere niveau end sidste år, idet der i juni er solgt 2 pct. flere fritidshuse end i juni 2006. Det er ifølge EDC's kommunikationschef Jan Nordmann udtryk for, at boligmarkedet er spredt for alle vinde:

En understregning
»Tallene er en understregning af, at boligmarkedet er ved at stabilisere sig, men tillige er mere splittet end nogensinde før.

Det er ikke kun geografien, der deler markedet, men også de forskellige ejendomstyper. Vi ser nu et villamarked, der er ved at finde sine ben igen, mens ejerlejlighederne fortsat er presset af et rekordhøjt udbud og afventende købere.«

EDC forventer, at salget hen over sommeren stabiliserer sig på et niveau som det nuværende, hvilket vil betyde et samlet salg i år svarende til salget i 2002 og 2003. Med det nuværende meget store udbud betyder det, at boligsælgerne må indstille sig på liggetider en hel del over, hvad vi så i 2004 og 2005, lyder det.

Den stigende spredning bekræftes af Danmarks største aktør på realkreditmarkedet Nykredit.

»Det faktum at udbuddet af parcelhuse ser ud til at stabiliseres, tyder på, at vi på landsplan undgår en situation med faldende huspriser. Udsigterne for lejlighedspriserne er mere nuancerede. Udbuddet af lejligheder i Storkøbenhavn har stabiliseret sig, hvilket kan tolkes som, at det værste på det københavnske boligmarked nu er overstået. De kommende kvartaler vil dog sandsynligvis byde på faldende priser, men aftagende styrke i forhold til prisudviklingen i første kvartal,« fremgår det af en meddelelse fra koncernen.

Dermed er Nykredits cheføkonom John Madsen overbevist om, at vi vil se en blød landing på boligmarkedet.

Blød landing
»Vi regner fortsat med en blød landing, men der kommer til at være et fortsat faldende marked i hvert fald året ud. Priserne skal ud og finde deres naturlige leje, der er et rekordstort udbud af boliger til salg og det tager lidt tid, før udbudspriserne bliver justeret.«Nykredits vurdering er, at renten vil stige i hvert fald to gange endnu inden året er omme. Næste gang efter sommerferien. Alligevel frygter John Madsen ikke, at danskernes boligøkonomi falder sammen.

»Det har stået i alle medier, at det er tid til at tænke i forsikring. Det har låntagerne taget til sig. 80 pct. af alle lån i Nykredit-koncernen er med en eller anden form forsikring - enten med fast rente eller med renteloft.«

Det seneste udvikling for boligkøberne er, at der nu rådgives til at gå i 6 pct. fast forrentet realkreditlån i stedet for 5 pct. for en måned siden på grund af den stigende rente.

»Det bliver stadig dyrere for de boligkøbere, der kommer til, og skal ud og finansiere sig for første gang, men et 6 pct. fast forrentet lån med en kurs tæt på 100 er stadig et godt lån,« siger John Madsen.

Læs også