Arriva truer med at anlægge retssag

Arriva vil forsøge at gå domstolenes vej, hvis Klagenævnet for Udbud ikke ændrer sin beslutning og forbyder Trafikstyrelsen at underskrive kontrakt med DSB om driften af Øresundstrafikken.

Arriva har skrevet til Klagenævnet for Udbud og klaget over nævnets afgørelse om, at Trafikstyrelsen har ret til at underskrive en kontrakt med DSB om driften af Kystbanen på trods af, at Arriva har en klagesag kørende, der først afgøres i september.

»Vi mener, at afgørelsen er truffet på et forkert grundlag, fordi DSB bruger svenske tog i den danske togdrift. Det må man ikke, og det er klokkeklart i strid med udbudsbetingelserne,« siger Arrivas adm. direktør, Johnny Hansen.

Sagen i byretten
»Vi har også meddelt, at hvis det ikke giver nævnet anledning til at ændre beslutning, går vi til domstolene med det samme,« fastslår Johnny Hansen.

Arriva-direktøren mener, at Trafikstyrelsen ikke kan underskrive kontrakten med DSB, så længe sagen kører i byretten.

Den påstand kan imidlertid ikke bekræftes hos hverken Trafikstyrelsen eller formanden for klagenævnet.

»Hvis Arriva går videre til domstolene, må vi forholde os til det, hvis den situation opstår,« siger trafikdirektør hos Trafikstyrelsen Claus Klitholm.

Han mener dog, at der ikke er noget at komme efter for Arriva.

»DSB's tilbud opfylder udbudskravene,« fastslår han.

Venter på Sverige
Trafikstyrelsen agter dog ikke at skrive under med DSB lige med det samme.

»Vi vil afvente, hvordan tingene udvikler sig i Sverige, for vi vil vældig gerne skrive under samtidig med Skånetrafikken. Der kommer formentlig en udmelding fra Lensretten i Malmø på fredag,« siger Claus Klitholm.

Formanden for Klagenævnet for Udbud, landsretsdommer Claus Haubek, vil udelukkende kommentere, hvad der allerede er foregået i sagen. Han vil ikke tage stilling til, om det kan ændre noget for Trafikstyrelsens ret til at underskrive en aftale med DSB, hvis Arriva går til domstolene.

DSB ønsker ikke at gå i detaljer omkring sagen, men oplyser, at DSB's tilbud opfylder alle Trafikstyrelsens krav og at DSB er opmærksom på de krav, der gælder for materiellet i både det danske og det svenske udbud.

henrik.skov@jp.dk

Læs også