Oversete muligheder for eksport til Tyrkiet

Den økonomiske vækst i Tyrkiet fortsætter med ekspresfart, og det åbner mange muligheder for danske eksportører, siger Dansk Erhverv i en analyse. Men disse muligheder bliver ikke udnyttet nok.

Den tyrkiske økonomi blomstrer, og det har den gjort de seneste fem år. Siden 2001 har den økonomiske vækst ligget på 6-8 pct., hvilket placerer den tyrkiske vækst i samme fartklasse som flere af de nye EU-lande i Østeuropa.

Der er udsigt til, at den kraftige vækst i Tyrkiet fortsætter som følge af bl.a. fortsat ekspansion i den udenlandske efterspørgsel efter tyrkiske varer, siger Dansk Erhverv i en analyse.

»Det eneste usikkerhed omkring fortsat økonomiske fremgang i Tyrkiet er de religiøse spændinger,« siger cheføkonom Jens Brendstrup, Dansk Erhverv.

»For ellers ser fremtiden gunstig ud. Men en religiøs uro vil bl.a. kunne ramme Tyrkiets vigtige turistindustri hårdt.«

Af analysen fremgår det i øvrigt tydeligt, hvorfor det er så vigtigt for Tyrkiet at orientere sig imod EU: Over halvdelen af Tyrkiets samlede eksport går nemlig til EU - med Tyskland, Italien og Storbritannien som de største aftagerlande. Så økonomisk er EU vigtigere for Tyrkiet end resten af verden tilsammen.

Den danske eksport til Tyrkiet er ganske vist steget kraftigt - i gennemsnit med 9 pct. om året de seneste 10 år. Alligevel er dansk eksport til Tyrkiet fortsat meget lille. Tyrkiet aftager kun 0,43 pct. af den danske eksport og er helt nede på en 31. pladsen på listen over de største danske aftagerlande.

Brug for danske varer


Selv om dansk eksport til Tyrkiet således er vokset i takt med den økonomiske vækst i Tyrkiet - og endda lidt til, kunne den vokse endnu mere. Tyrkiet er nemlig i en udviklingsfase, hvor der i særlig høj grad er brug for den type varer, danske virksomheder normalt er særlig stærke indenfor: investeringsgoder, maskindele og vindmøller.

»Der er et stort behov for varer, der skal indgå i den tyrkiske produktion eller i opbygningen af den tyrkiske infrastruktur,« siger Jens Brendstrup.

Han tror ikke, det er risikoen for religiøs uro, der har afholdt danske eksportvirksomheder fra at udnytte de seneste års meget gunstige muligheder i Tyrkiet.

Begrænset kapacitet


»Problemet er snarere de kapacitetsproblemer, der er i dansk erhvervsliv, og som begrænser muligheden for at øge eksporten. Virksomhederne har måttet vælge. Og de har valgt andre vækstmarkeder, der var lettere at forarbejde, bl.a. i de nye EU-lande.«

halskov@jp.dk

Læs også