Amerikansk biotek-gigant satser massivt i Danmark

Medico Et stærkt regnskab fra medicinkoncernen Biogen-Idec bestyrker selskabets investering i en dansk fabrik til godt tre mia. kr. Samtidig øger det sandsynligheden for en yderligere investering på en halv mia. kr.

Den amerikanske medicin- og biotekkoncern Biogen-Idec har allerede besluttet at investere i alt godt tre mia. kr. i et enormt produktionsanlæg i Hillerød.

Men det bliver næppe sidste investering.

Med en overraskende høj vækst for koncernen i de seneste måneder taler meget for, at fabrikken i Danmark skal udvides for yderligere omkring en halv mia. kr. Pengene skal i givet fald bruges til at udvikle hele anlægget til at kunne producere flere lægemidler ad gangen.

»Jeg vil ikke sige klart ja til en yderligere investering på 100 mio. dollars. Men vores planer og strategier er at være i en position, hvor vi kan gøre det - altså producere flere lægemidler ad gangen,« siger Biogen-Idecs adm. direktør i Danmark, Paul Coleman.

Helt fra bunden
Produktionsanlægget ligger i Hillerød nord for København. I øjeblikket får det sendt lægemidler fra USA, og de bliver i Danmark pakket og distribueret ud til resten af verden.

Men i 2009 eller 2010 vil fabrikken også være i stand til og godkendt til at producere lægemidlerne fra bunden, dvs. dyrke de aktive stoffer i seks store tanke, raffinere lægemidlet og pakke det til videre fordeling på alverdens markeder.

Den samlede investering på tre mia. kr. giver et færdigt anlæg, godkendt til at producere ét lægemiddel.

Hvis Biogen-Idec så skal skifte fra produktion af ét lægemiddel til et andet, skal anlægget på det nærmeste skilles ad og rengøres og godkendes, før det må gå i gang med en helt ny produktion. Der må ikke være nogen risiko for at forurene den ene medicin med den anden.

Det gør selvsagt produktionen meget ufleksibel.

Rigtig prioritering
For blot 100 mio. dollars eller godt en halv mia. kr. mere kan Biogen-Idec få godkendelse til at udvide det danske produktionsanlæg til at producere to former for medicin parallelt.

»Det er ressource- og tidskrævende at skifte fra én produktion til en anden. Derfor kører vi parallelproduktion på anlæggene i USA. Vi har ikke truffet beslutning om den yderligere investering i Danmark endnu, og kapaciteten vil være stor nok fra begyndelsen. Men det er noget, vi løbende diskuterer,« siger Paul Coleman.

Den samlede Biogen-Idec-koncern kom i går med regnskab for det seneste kvartal, og det viste, at det går rigtigt godt. Faktisk måtte ledelsen skrue lidt op for prognosen for, hvor stor omsætningen bliver for hele året.

Det går bl.a. godt med salget af de produkter, som den danske fabrik skal producere, nemlig Tysabri og Avonex, mod multipel sklerose.

»Det var et meget positivt regnskab, som bestyrker os i det, vi gør. Hvad de danske planer angår, viser regnskabet, at vi gør det rigtige og prioriterer rigtigt,« siger Paul Coleman.

Læs også