Ingeniører når ikke at holde deres ferie

ARBEJDSMARKED Fire ud af 10 ingeniører har ikke nået at holde hele ferien inden for ferieåret frem til 1. maj. Årsagen er ofte virksomhedens prioriteringer.

Fire ud af 10 ingeniører har ikke fået holdt hele deres ferie i løbet af ferieåret frem til 1. maj i år. I 30 pct. af tilfældene skyldes det ”virksomhedens prioriteringer”, viser en spørgeundersøgelse foretaget af Ingeniørforeningen blandt 802 medlemmer.

Det bekymrer Ingeniørforeningens formand, Lars Bytoft.

»Det er et problem, at ingeniørerne ikke får holdt deres ferie, og at det i mange tilfælde skyldes, at arbejdsgiverne om ikke tvinger så motiverer ingeniørerne til at give den en skalle og udsætte ferien,« siger han og fremhæver, at ferien er til for at blive restitueret og undgå at brænde ud.

»Alle kan køre med en vis overlast i en periode, men på et tidspunkt skal batterierne lades op. Hvis de ikke får gjort det, går det både ud over medarbejderne og i sidste ende arbejdsgiverne og kunderne, fordi medarbejderne ikke kan yde optimalt,« mener ingeniørformanden, der dog også peger på, at ingeniørerne selv skal blive bedre til at sige: »Vi vil have ferie. Punktum.«

Ubesatte stillinger
En af årsagerne til presset er ifølge Lars Bytoft, at virksomhederne i øjeblikket har mange ubesatte ingeniørstillinger.

»De fleste ingeniører er loyale over for arbejdsgiverne og vil gerne hjælpe, men i mange tilfælde er der tale om en kortsigtet gevinst for arbejdsgiverne. Ingeniørerne oplever i forvejen, at deres arbejde bliver mere stressende i øjeblikket,« påpeger Lars Bytoft, der dog har forståelse for arbejdsgivernes situation. Han mener imidlertid, at arbejdsgiverne i stedet skulle forsøge at skaffe flere ingeniører - evt. fra udlandet.

Mailen tjekkes
I en tilsvarende undersøgelse fra 2005 var det tre ud af 10, som ikke fik holdt hele ferien inden for ferieåret.

Den nye undersøgelse viser også, at halvdelen af ingeniørerne tjekker arbejdsmailen under deres ferie, og at godt 70 pct. er tilgængelige for arbejdsgiverne på mobilen.

7 pct. ringer endda selv ind til arbejdsgiveren og tjekker, at alt kører som det skal.

Ingeniørformanden mener, at det er vigtigt at holde fri, når man har fri, selv om han erkender, at tendensen går mod et mere flydende skel mellem arbejde og fritid.

»Det understøtter den stress, man oplever, hvis man også lige tjekker mails og svarer mobilen, mens man er på ferie,« påpeger han.

Hos Dansk Industri, der har en stor del af ingeniørvirksomhederne i medlemskredsen, mener chefkonsulent Lars Bruhn ikke, at problemet er så stort, hvis blot ingeniørerne bliver enige med arbejdsgiverne om at udskyde ferien.

Uacceptabelt pres
»Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, hvis arbejdsgiverne presser medarbejderne til ikke at holde den ferie, de har krav på. Men jeg synes ikke, at der er noget i vejen for, at virksomhederne tager initiativ og lægger op til at flytte noget ferie, hvis det passer ind i virksomhedens krav. Men så kan medarbejderen godt sige nej,« siger han og understreger, at ferieloven også lægger op til, at ingeniørerne kan vælge at få en femtedel af ferien udbetalt.

Chefkonsulenten peger desuden på, at det som regel er medarbejdernes egen beslutning, hvis de f.eks. tjekker mail i ferien, og at ingeniørerne netop ofte har et meget fleksibelt arbejde, som de i høj grad selv planlægger.

»Vi støtter selvfølgelig, at man er opmærksom på en fornuftig balance mellem arbejdsliv og fritid. Vi er ikke interesserede i, at vi får stressede medarbejdere, der bliver syge,« pointerer han.henrik.skov@jp.dk

Læs også