Forventning om flere økolandmænd

Den hastigt stigende efterspørgsel efter økologiske fødevarer får nu Fødevareministeriet til at forlænge fristen for at søge tilskud til økologi.

Fødevareministeriet forventer, at den stigende interesse for økologiske fødevarer vil lokke flere landmænd til at omlægge til økologisk drift.

Derfor har ministeriet forlænget fristen for at søge miljøbetinget tilskud og omlægningstilskud.

Den nye ansøgningsperiode løber fra 25. juli 2007 til 1. september 2007. Det vil i den periode også være muligt for etablerede økologer at søge miljøbetinget tilskud og omlægningstilskud for nye arealer, der omlægges til økologisk drift.

Som noget nyt er det i år desuden muligt for nye økologer at søge om miljøbetinget tilskud og omlægningstilskud ved autorisation af bedriften til økologi i den ekstra ansøgningsrunde frem til 1. september 2007.

Hvis den forlængede ansøgningsfrist lokker flere landmænd til at omlægge til økologisk drift, kan det være med til at modvirke den begyndende mangel på økologiske fødevarer. Efter en årrække med stagnerende salg af de økologiske varer, er salget det seneste år vokset hastigt. Den største danske leverandør af økologiske fødevarer, Arla Foods, har således meddelt, at selskabet har brug for mere økologisk mælk.

Mens efterspørgslen stiger hastigt, har produktionen de seneste år været vigende, og flere landmænd har opgivet at drive deres bedrifter økologisk. Det skyldes, at der i en årrække har været et overskud af økologiske fødevarer - især mælk - hvilket har påvirket afregningspriserne til landmændene negativt.

lars.attrup@jp.dk..

Læs også