Øget hobby-støtte

Danske landmænd modtog 7,3 mia. kr. i direkte støtte fra EU i 2006. Støtten er fordelt til 62.000 landmænd, hvilket er langt flere end før EU's seneste landbrugsreform. Før landbrugsreformen var det omkring 47.000 danske landmænd, der modtog støtte.

Blandt de nye støttemodtagere er især mange hobbylandmænd, som efter de nye regler kan få støtte til græsmarker, der eksempelvis anvendes til hestehold. Således viser nye opgørelser fra Fødevareministeriet, at næsten 7.000 landbrugsbedrifter modtager mindre end 2.000 kr. i støtte om året. En stor del af disse små støttebeløb fordeles til bedrifter med få hektar græsmarker.

Omkring 35.000 bedrifter modtager mindre end 50.000 kr. i årlig støtte. Tendensen til mange små støttemodtagere går - i endnu mere udpræget grad - igen i EU's nye medlemslande i Østeuropa. Resultatet er, at der anvendes enorme ressourcer til at administrere udbetalingerne.

JP

Læs også