Penge til energiforsøg

Dansk konsortium får penge af Energistyrelsen til at teste brændselsceller i mikrokraftvarmeværker, der kan forsyne boliger med el og varme og spare meget CO -2 .

Syv energivirksomheder er kommet på finansloven, så de kan teste brændselsceller i mikrokraftvarmeanlæg, der inden for få år ventes at revolutionere energiforsyningen til boliger.

Virksomhederne samarbejder i konsortiet Dansk Mikrokraftvarme, der foreløbig har fået 50 mio. kr. til projektet. Det svarer til 40 pct. af finansieringen. Resten finansieres hovedsageligt af virksomhederne selv.

Den første udviklingsfase er afsluttet. I fase to testes og demonstreres 10 prototyper på mikrokraftvarmeanlæg. Testene udføres hos private boligejere på Lolland og i Sønderborg. I fase tre vokser antallet til 100 demonstrationsanlæg. Hele projektet ventes afsluttet i 2012.

Med i konsortiet er Danfoss, Dantherm, Topsoe Fuel Cell, DongEnergy, COWI, Dansk Gasteknisk Center og IRD Fuel Cells. Desuden bidrager energiselskaberne Syd Energi og Seas-NVE.

/ritzau/

Læs også