Resultat skuffede

Ambu kunne ikke indfri ledelsens egne forventninger i regnskabsåret 2006/07. Overskuddet er faldet, og omsætningen ligger uændret, når der sammenlignes med året før.

»Man kan med rette spørge, hvorfor det ikke er lykkedes Ambu at opnå en højere vækst. Det spørgsmål har vi naturligvis stillet og undersøgt situationen meget omhyggeligt. Vi har konkluderet, at porteføljestyringen, produktudviklingsmodellen og de interne processer skal optimeres,« skriver Ambus adm. direktør Kurt Erling Birk (billedet) i årsregnskabet

Ambu fik i 2006/07 et overskud før skat på 54 mio. kr., hvilket var 16 mio. kr. mindre end året før. Omsætningen er opgjort til 716 mio. kr. og er dermed uændret.

I regnskabsåret 2007/08 håber ledelsen på fremgang. Den venter et overskud før skat omkring 80 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 10,5-11 pct. Måles overskudsgraden i stedet på driftsresultatet (EBIT-margin) ventes den at ligge på 11,5-12 pct. i 2007/08.

Omsætningen ventes at stige med 8 pct. til 750 mio. kr. opgjort i lokal valuta. Bag forventningerne ligger en antagelse om en dollarkurs på fem kr.

RB-Børsen

Læs også