Ingen grænser for lån til børnene

? Jeg læser med stor interesse Brevkassen, f.eks. vedr. arv og arveforskud o.lign.

I JP 23.06.07. er der spørgsmål og svar med overskriften "Børnene skal have 500.000 kr. hver".

Jeg mener, svaret ikke er helt fyldestgørende, idet jeg har hørt fra "pålidelig kilde", at: Der kan udlånes et beløb, f.eks. kr. 500.000, fra forældre eller en enke/enkemand i uskiftet bo, til et barn eller til hvert af to børn mod et gældsbrev til 0 pct. forrentning, men betalbar på anfodring. Beløbet (gælden) kan nedskrives skattefrit med max. kr. 55.300 (2007) pr. kalenderår. Afgørende for skattefrihed er således, at gælden (evt. ny saldo efter årlige gavebeløb) kan kræves tilbagebetalt "på anfordring".

Jeg har endvidere et par tillægs-spørgsmål:

Er der et max. beløb på kr. 500.000?..

BRANCHENYT
Læs også