Postnummeret bestemmer prisen

Spar Nords kunder får vidt forskellig opsparingsrente afhængig af deres adresse. Helt o.k. siger Finanstilsynet.

Som Spar Nord-kunde er det ikke ligegyldigt, om postnummeret hedder 6000, 8260 eller 2680. Banken tilbyder forskellige priser på indlån i forskellige byer alt efter konkurrencesituationen.

Det sker normalt, når banken åbner filial i en ny by. I sin tid blev Spar Nord selv voldsomt generet af små pengeinstitutter, som tilbød særpriser ved filialåbninger. Nu har banken selv taget metoden til sig.

De voksne får typisk tilbudt den særligt høje rente i en tidsafgrænset periode. Konfirmander får løbende forskellige priser alt efter deres postnummer.

Således kan konfirmander i Fjerritslev få 14,25 pct. i rente, hvis de inden årets udgang opretter en konfirmandkonto. Konfirmander i Ålborg får 13,14 pct. I Silkeborg daler renten til 10,07 pct. Renten i Århus kommune er på 10 pct. Mens københavnerne må nøjes med 8 pct.

Lokal beslutning
»Vi overlader det til vores lokale filialer selv at fastsætte prisen ud fra konkurrencesituationen. Det har vi stor succes med. Vi har også lokale priser til voksne i en periode, når en ny filial åbner,« siger bankdirektør Lars Møller.

Han pointerer, at bankens andre kunder ikke brokker sig over, at opsparingskontoen til ikke-konfirmander i Køge opnår 5 pct. i rente, mens dem i Middelfart må nøjes med 3,35 pct.

Skønt Finanstilsynets regler for god skik tilsiger, at kunder skal have at vide, hvis banken tilbyder bedre produkter til andre kunder, så overtræder Spar Nord og andre lokale pengeinstitutter ingen paragraffer. Heller ikke skønt de bedre produkter kun tilbydes til folk med bestemte postnumre.

»Vi har tidligere set på sagen og finder, at det er ok, at der gives særtilbud til kunder i specielle områder. Det gør forsikringsselskaberne også. Det er heller ikke nødvendigt at oplyse andre kunder om det. Ligesom man heller ikke behøver oplyse andre kunder om særlige aktionærprodukter,« siger kontorchef Anette Bjåland Andersen, Finanstilsynet.

Nordea har som den eneste af de store landsdækkende banker fuldstændig faste priser afhængig af kundernes forretningsomfang og bliver i perioder stærkt generet af lokal prisdumping.

Svært at forklare
»Jeg må indrømme, at min oprindelige opfattelse af reglerne var, at hvis kunder i en del af koncernen fik produkter til en bedre pris, så skulle øvrige kunder informeres i forbindelse med rådgivningen. Sådan er reglerne åbenbart ikke, men vi ville have utrolig svært ved at forklare forskelsbehandlingen over for vore kunder,« siger Nordeas danske landechef, Peter Schütze, og tilføjer:

»Vore kunder er da utilfredse, når en ny bank tilbyder særligt høje renter i en kort periode. Og så forklarer vi, at vi mener, at det udelukkende er forretningsomfanget, der skal afgøre prisen. Ikke hvor i landet man bor. Og nogen må være enige. Vi har da fået 20.000 ekstra Fordel+ kunder i år.«

Hos Spar Nord har man tænkt sig at fortsætte de lokale tilbud afhængig af folks postnummer, skønt Lars Møller understreger, at det i sidste ende er medarbejderne, der trækker under til.

»Vi åbner om kort tid vor 16. lokalbank siden 2002. Det bliver i Randers. Og det skulle da undre mig, om vi ikke også der øger detailkendskabet med specialtilbud.«
dk

BRANCHENYT
Læs også