Mærsk og øen

Danmarks største virksomhedsgruppe har adskillige ukendte selskaber registreret i skattely på Bermuda, Liberia, Bahamas og Panama.

I slutningen af 2002 glødede telefonlinjerne mellem Bermuda og København og telefaxmaskinerne i begge dele af verden sprøjtede vigtige meddelelser ud i en lind strøm. Fra en række ukendte selskaber i den nordlige del af Atlanterhavet med det behagelige klima og den varme golfstrøm blev der solgt strategisk vigtige Mærsk-aktier for milliarder til de hovedrige Mærsk-fonde hjemme i Danmark.

Salget er udførligt omtalt tidligere her i avisen, men i bogen "Esplanaden" om A.P. Møller - Mærsk A/S giver forfatteren Søren Ellemose et indblik i Danmarks største virksomhedsgruppes hemmelighedsfulde liv på Bermuda og andre skattelylande.

Bogen udkommer i dag, da Nils Smedegaard Andersen tiltræder som ny koncernchef, og et af kapitlerne er helliget øgruppen, der formelt hører under Storbritannien og styres af en guvernør udnævnt af dronning Elisabeth den 2.

Søren Ellemoses research viser, at det selv i 2007 reelt er umuligt at få indsigt i A.P. Møller - Mærsks finansielle og selskabsmæssige omfang i lande som Panama, Liberia, Bahamas og Bermuda. Sikkert er det kun, at der hvert år løber millioner af dollars gennem disse selskaber, hvis juridiske og skattemæssige forhold gemmes godt og grundigt i regnskabsbøgerne i hovedsædet på Esplanaden.

Mærsk er imidlertid ikke alene på Bermuda, hvor tusindvis af udenlandske selskaber nyder godt af lempelige regler for regnskabsaflæggelse og beskatning. Samtidig har Bermuda hverken selskabsskat, indkomstskat eller kildeskat og renteindtægter er ligeledes skattefrie.

I bogen beskrives A.P. Møller - Mærsk selskabet på Bermuda således:

»I hovedstaden Hamilton finder man Queen Street. Nummer 16 på denne gade er kontorbygningen Crisson Building. Her kan man på 3. sal finde det danske konsulat i Bermuda. Ifølge oplysninger på det danske udenrigsministeriums hjemmeside er ekspeditionstiden dagligt fra klokken 10 til 16, og sproget er engelsk. Konsulatet er pasudstedende, og konsulen er den nu 67-årige Kjeld S. Johansen. Han er uddannet fra Harvard Business School og er engageret i blandt andet Bermuda International Shipping Association samt Royal Bermuda Yacht Club.

Men kontoret på 3. sal i Crisson Building er ikke blot dansk konsulat, og Kjeld S. Johansen ikke blot dansk konsul. Bermuda er nemlig også det selskabsmæssige knudepunkt for nogle af A.P. Møller-Mærsks mest givtige investeringer. Og Kjeld S. Johansen er direktør for hovedselskabet A.P. Moller (Bermuda) Ltd., som huser det danske konsulat. Konsulatets officielle postadresse er ganske enkelt Royal Danish Consulate c/o A.P. Moller (Bermuda) Ltd. Tilknytningen til Esplanaden afspejles også ved, at e-mail-adressen for konsulatet er en @maersk.com adresse.«

I 2006-årsregnskabet oplyser A.P. Møller - Mærsk A/S, at man har fire datterselskaber i Bermuda. Antallet er selskaber er imidlertid udtryk for en voldsom underdrivelse. I virkeligheden er Bermuda det juridiske og finansielle centrum for A.P. Møller - Mærsk gruppens aktiviteter i Latinamerika, Centralamerika samt hele Sydamerika. A.P. Moller (Bermuda) Ltd. blev registreret på Bermuda den 5. november 1970 under navnet Bermutine Management Company, Ltd. Selskabet har i tidens løb fungeret som managementselskab for et større antal Mærsk-skibe indregistreret i Panama og Liberia.

Samtidig administrerer A.P. Moller (Bermuda) Ltd. også selskaberne omkring Maersk Line, Limited i Panama. Oplysninger om aktiviteterne i Bermuda er sparsomme, skønt A.P. Møller - Mærsk har været repræsenteret på øerne i mere end et halvt århundrede. Det ældste selskab er Bermutine Transport Corporation Ltd., der blev oprettet den 31. juli 1951. Bermutine-selskabets første aktivitet var, da man overtog skibet ”Caroline Mærsk”. Skibet fik det nye navn ”Barkentine”, der solgtes til ophugning i 1960.

Også Bermuda-selskaberne har været udsat for den igangværende slankning og forenkling af selskabsstrukturen i A.P. Møller - Mærsk. Søren Ellemose afslører således, at af de 37 selskaber på Bermuda er de 21 enten ophørt med aktivitet og afviklet eller fusioneret med andre.

Et af de helt centrale selskaber i Bermuda er i dag Maersk Central America And Caribbean Limited, der fungerer som holdingselskab for A.P. Møller - Mærsks aktiviteter i Centralamerika og Caribien. Her findes ifølge Søren Ellemose over 20 datterselskaber, og aktiviteterne i blandt andet Mexico, Guatemala, Honduras, Nigeria, Costa Rica og den Dominikanske Republik omfatter flere end 700 ansatte.

Også i Sydamerika har A.P. Møller - Mærsk siden begyndelsen af 1990'erne opbygget en meget betydelig selskabsgruppe i takt med især containerfartens ekspansion. Nye kontorer, truckingselskaber og terminalvirksomhed er blandt aktiviteterne. Det hele kontrolleres i Maersk South America Ltd.

Skal indtjeningen fra A.P. Møller - Mærsks forretninger i Sydamerika, Mellemamerika eller Centralamerika til Danmark, skal de altså en tur omkring det finansielle centrum på Bermuda.

Et land med bekvemmelighedsflag tillader andre landes statsborgere ejendomsret til eller kontrol med dets handelsskibe. Indregistrering er let, og skat på indtægter fra skibene er enten lave eller opkræves slet ikke. En registreringsafgift og en årlig afgift baseret på tonnagen er normalt de eneste pålagte byrder, og skibene kan frit bemandes med statsborgere fra andre lande.

Udviklingen gjorde, at små lande som Panama og Liberia pludselig var blandt verdens største skibsfartsnationer målt på registreret tonnage.

Også A.P. Møller - Mærsk har i tidens løb flyttet skibe til flere lande med bekvemmelighedsflag. Det var der en helt oplagt årsag til. Op gennem 1970'erne blev det stadig dyrere at placere Dannebrog agter på Mærsk-skibene, og rederiet udflagede derfor en del af flåden. Skibene var ejet af selskaber, der formelt var indregistreret på Bermuda, mens skibene sejlede under flag fra nationer som Liberia, Bahamas eller Panama.

A.P. Møller - Mærsk har brugt Liberia siden 1956, da man oprettede selskabet Brigantine Transport Corporation som et datterselskab af Panama-selskabet Maersk Line Ltd. I 1963 købte selskabet tankskibene ”Sofie Mærsk” og ”Helene Mærsk”. I 1973 blev yderligere ”Johannes Mærsk”, ”Jesper Mærsk” og ”Maren Mærsk” solgt til selskabet og omflaget til Liberia.

I selskabsoversigten fra årsregnskabet 2006 nævner Esplanaden blot et enkelt datterselskab i Liberia, nemlig Bolt Transport Corporation. Derimod nævnes intet om Neptun Transport Corporation eller Compass Transport Corporation, der også skulle være aktive i Liberia.

Trådene fra Bermuda-selskaberne når også til en anden øgruppe og skattely, nemlig Bahamas og det mellemamerikanske land Panama.

Blandt hovedselskaberne i Panama er Breeze Transport Corporation, der blandt andet skulle eje A.P. Moller Singapore Pte. Ltd., som er hovedselskabet i Singapore. Disse oplysninger er dog aldrig bekræftet af Esplanaden.

Søren Ellemose har ikke selv været på Bermuda, men hans grundige research afslører, at flere end 35 A.P. Møller - Mærsk selskaber har været indregistreret, skjult for nysgerrige øjne. Fælles for selskaberne er, at de ikke er omfattet af den åbenhed, som den nye bestyrelsesformand, Michael Pram Rasmussen, har lagt navn til. Koncernen oplyser hverken om aktiviteternes omfang, det præcise ejerskab eller økonomiske forhold.

»Årsregnskaberne fra Esplanaden indeholder i dag langt flere og mere detaljerede oplysninger end tidligere. Men Bermuda forbliver en af de få ukendte pletter på A.P. Møller - Mærsk gruppens regnskabsmæssige landkort,« siger Søren Ellemose og giver samtidig en mulig forklaring.

»Man har historisk været fåmælt omkring disse investeringer. I sidste ende konsolideres de økonomiske resultater jo i koncernregnskabet for moderselskabet, men det har aldrig været god skik på Esplanaden at lade konkurrenterne kigge over skulderen,« siger forfatteren.

Den hævdvundne fåmælthed for visse dele af koncernens selskaber videreføres altså i 2007 - 103 år efter stiftelsen af Dampskibsselskabet Svendborg.

Det er forfatterens hensigt at gøre "Esplanaden" til en årlig tilbagevendende bogudgivelse. Måske han allerede til næste år kan fortælle endnu mere om rederiets forretninger langt væk fra Danmark.

På baggrund af denne avis' afsløringer af A.P. Møller - Mærsks hemmelige aktiehandler med familien Møllers fonde og det, at de mange aktier netop har ligget på Bermuda, vil folketingsmedlem Frank Aaen (EL) rejse sagen på selskabets næste generalforsamling.

Og nogle gange får man da svar, når man spørger.

Læs også