Louise Lego besejrer LEGO

HØJESTERET Legetøjsgiganten LEGO led tirsdag endegyldigt nederlag i sagen mod galleriejer Louise Lego, der har fået Højesterets ord for, at hun må benytte sit 99-årige familienavn til markedsføring af sin kunst.

LEGO må se i øjnene, at der ikke er nogen juridisk mulighed for at stoppe galleriejer og kunstmaler Louise Legos brug af familienavnet Lego, efter at koncernen i går led nederlag i Højesteret.

Louise Lego må både bruge Lego som efternavn, som en del af firmanavnet ”Galleri Lego” og til at signere sine malerier. Desuden har Louise Lego nu Højesterets ord for, at hun frit kan benytte ”Lego” som et såkaldt meta-tag eller søgeord på internet. Det indebærer bl.a., at hendes firma bliver vist og opprioriteret, når der søges efter ”Lego” på søgemaskiner.

Højesteret konkluderer, at der ikke foreligger nogen reel forvekslingsrisiko mellem LEGO-produkter og Louise Legos malerier. Desuden finder Højesteret det legitimt, at Louise Lego bruger sit navn til at blive mere synlig.

»Det er virkelig rart én gang for alle at få trukket den streg i sandet - at det er OK, at vi bruger vores navn, selv om vi deler navnet med så kendt et varemærke« siger Louise Lego.

Skønt sagen er nået til Højesteret, mener tidl. adjunkt med speciale i varemærkeret ved Aarhus Universitet Eva Aaen Skovbo ikke, at afgørelsen vil få vidtrækkende konsekvenser.

»Højesteret går ind og foretager en konkret vurdering af, hvilke produkter vi har med at gøre. Var det ikke et galleri, men noget andet, der er tættere på LEGO's produkter, kunne vi have fået en anden afgørelse. Man kan næppe udlede noget særligt generelt udover, at hvis produkterne er tilpas forvekslelige, må man altid anvende sit eget navn,« siger Eva Aaen Skovbo, der er varemærkekonsulent hos Patrade.

Hun pointerer dog, at det er opsigtvækkende, at Højesteret har omstødt en tidligere afgørelse fra Sø- og Handelsretten og giver Louise Lego ret til at benytte ”Lego” som meta-tag og søgeord på nettet.

Hos LEGO er kommunikationschef Charlotte Simonsen skuffet over kendelsen, men tager den til efterretning. LEGO-kommunikationschefen fremhæver dog, at det er en ulykkelig sag, som LEGO helst havde været foruden.

»Vi ønskede faktisk ikke nogen retssag tilbage i 2003, da det startede. Da ønskede vi en dialog med vores modpart om, hvilke muligheder der var. Men Louise Lego valgte så at anlægge sagen,« siger Charlotte Simonsen, der fremhæver, at LEGO er involveret i mange sager hvert år for at beskytte sit varemærke.

BRANCHENYT
Læs også