Landbrugets top: Ja til mindre landbrugsstøtte landbrug

Landbrugsstøtten skal reduceres og pengene overføres til natur- og miljøformål.

Landbrugets topfolk er parate til at skære i landbrugsstøtten og overføre pengene til natur- og miljøområdet.

»Vi er enige om, at det vil være rigtigt og rimeligt at aftrappe den direkte landbrugsstøtte og overføre pengene til landdistriktsordningerne, hvor en betydelig del af midlerne bør bruges til natur- og miljøformål,« siger Peter Gæmelke, formand for Dansk Landbrug.

Bestyrelsen i Dansk Landbrug indledte i september en arbejdsproces, som skal munde ud i en række konkrete anbefalinger af, hvordan og hvor hurtigt landbrugsstøtten skal aftrappes. Danske landmænd modtager årligt omkring 7,5 mia. kr. i støtte fra EU. Det gør de også i år, selv om priserne på bl.a. korn og mejerivarer er steget eksplosivt. Den uændrede støtte skyldes, at EU har gennemført en såkaldt ”afkobling” af støtten. Det betyder, at den enkelte landmand får en fast støttecheck, som er helt uafhængig af, hvordan markedspriserne udvikler sig.

Hvis der skal skæres i støtten, kan det ske på to måder:

?Ved at overføre penge fra landbrugsstøtten til landdistriktsmidlerne, der bl.a. kan anvendes til natur- og miljøformål.

?Ved at EU skærer i landbrugsbudgettet og flytter pengene til helt andre områder eller sparer dem væk.

»Vi er indstillet på, at begge metoder kan anvendes. Der er - i ikke mindst den danske befolkning - et stærkt ønske om, at landbrugsstøtten skal forandres, og vi er indstillet på at gå over til mere markedsorienterede vilkår,« siger Peter Gæmelke.

Dansk Landbrug holder i dag delegeretmøde i Herning, og her er netop fremtiden for EU's landbrugsstøtte et af de emner, der kommer til debat.

BRANCHENYT
Læs også