Prisen på mælkekvote i frit fald landbrug

Prisen på mælkekvoter sendt til tælling.

Priserne på mælkekvoter styrtdykker i kølvandet på klare signaler fra EU-Kommissionen om, at kvoterne skal lempes og på længere sigt afskaffes.

Al produktion af mælk i EU er styret af kvoterne, som er fordelt til de enkelte medlemslande. Danmarks nationale mælkekvote er fordelt mellem mælkebønderne, som har mulighed for at købe og sælge kvote på kvotebørser, der afholdes én gang hvert kvartal.

Den netop afsluttede kvotebørs endte med en pris på 2,80 kr. pr. liter - den laveste pris i fem år og et regulært styrtdyk fra toppen på 4,63 kr. for bare tre måneder siden. Faldet er udtryk for, at de danske landmænd nu reagerer på den seneste tids klare signaler fra Bruxelles.

EU's landbrugskommissær, Mariann Fischer Boel, har gjort det klart, at kvoterne på længere sigt bør afskaffes. Det ventes, at afviklingen indledes i 2008 ved, at mælkeproducenterne tildeles en ekstra mængde gratis kvote. I takt med at EU-Kommissionen de kommende år gradvist uddeler mere gratis kvote, vil værdien af kvoterne fortsætte med at falde. Beslutningen om at tildele gratis kvote er i høj grad fremskyndet af den seneste tids eksplosive prisstigninger på mejerivarer, der skyldes global mangel på mælk. Prisen for at købe mælkekvote har i en årrække været meget høj. De ekspansive producenter har således investeret milliarder af kroner i kvoter.

»De faldende kvotepriser kan tyde på, at mange har taget bestik af signalerne (fra EU) om en mulig kvoteudvidelse i de kommende år. Man har også skævet til, at Danmarks landekvote aktuelt mangler ca. 20 mio. kg i at være udnyttet,« siger Peder Philipp, formand for brancheorganisationen Dansk Kvæg.

Ifølge Arne Munk, kvægpolitisk chef for Landscentret, Dansk Kvæg, får de voldsomme prisfald på mælkekvote næppe betydning for ejendomspriserne.

»En kvægejendom handles til den værdi, som køberen vurderer, den kan forrente. Denne værdi, som bl.a. afhænger af markedspriserne på mælk, forringes jo ikke af, at mælkekvoterne falder i pris. Ejendommen kan stadig forrente samme investering, og når kvoteprisen falder, vil sælgeren blot hæve prisen på jord, bygninger, dyr osv.,« vurderer Arne Munk.

BRANCHENYT
Læs også