Flere biler og tog

18.700 biler og 7,1 mio. togpassagerer kørte over Øresundsbroen i årets ni første måneder.

Den øgede trafik har forbedret indtægterne med 14 pct. Resultatet før værdiregulering steg med 26 mio. kr. til et underskud på 13 mio. kr. Resultatfremgangen drives frem for alt af en stigning i vejtrafikindtægterne på 14 pct., samtidig med at renteomkostningerne kun er steget moderat. Det oplyser Øresundsbro Konsortiet. »Det er stadig pendlertrafikken, der står for den store stigning takket være integrationen af arbejds- og boligmarkedet,« siger Øresundsbro Konsortiets adm. direktør, Caroline Ullman-Hammer. »Forudsætningen for Øresundsbroen var, at virksomheden ville køre med tab de første år. Nu nærmer vi os hurtigt målet om for første gang at kunne præsentere et overskud.« For personbiltrafikkens vedkommende har Øresundsbroen nu en markedsandel på 75 pct. mod 72 pct. i de tre første kvartaler i 2006. For lastbilerne er markedsandelen uændret 45 pct., mens markedsandelen for busser er faldet fra 68 pct. til 67 pct. Samlet er broens markedsandel for Øresundsatrafikken på 72 pct. mod 70 pct. i fjor. Konsortiet regner med, at resultatet før værdiregulering for hele 2007 bliver et underskud på 88 mio. kr. Resultatet før afskrivninger og finansielle poster forventes at overstige renteomkostningerne med 253 mio. kr. og bidrager dermed i år til en reduktion af gælden med et lige så stort beløb. un

Læs også