Dyrt dollardyk

En række investeringsforeninger herhjemme investerer udelukkende i amerikanske aktier.

De er derfor hårdt ramt på afkastet af den historisk lave dollar - en risiko, afdelingerne kun har begrænsede muligheder for at sikre sig mod. Ikke blot er de rene USA-afdelinger ramt. Det gælder også en lang række andre afdelinger, som har investeret dele af formuen i amerikanske selskaber. Det skyldes, at det amerikanske aktiemarked suverænt er verdens største, og derfor fylder amerikanske selskaber meget, når der skal investeres inden for sektorer globalt - som eksempelvis Health Care. »I afdelingerne til fri opsparing har vi på grund af skattereglerne desværre kun meget begrænsede muligheder for at valutakurssikre. Vi ville gerne kunne sikre medlemmerne mod valutaudsving, men kan altså ikke, som reglerne er i dag. Det er i nogen udstrækning de samme regler, udenlandske foreninger henviser til, når de siger, at de har svært ved at komme ind i markedet for fri opsparing. Det er altså ikke sådan, at vi herhjemme har fordele på udlandets bekostning,« siger Carsten Koch, direktør i Danske Invest og formand for Investeringsforeningsrådet, IFR. Han kunne derfor godt kunne tænke sig lempeligere regler til gavn for investorerne, påpeger han i forbindelse med Investeringsforeningsrådets månedlige opgørelse over afkast for de danske investeringsforeninger. Mens der ikke skete ret mange nyindskud i oktober, fik kursstigninger på de bestående beviser foreningernes samlede formue til at stige fra ca. 928 mia. kr. til cirka 948 mia. kroner i oktober, hvilket endnu en gang er rekord.

RB-Børsen..

Læs også