Nationalbankens rente ude af trit

De pengeinstitutter, hvis udlånsrente følger Nationalbankens indskudsbeviser er kommet i klemme. Den korte rente er steget langt mere end den officielle.

Det bliver lidt dyrere at være erhvervskunde med lån i en række mindre pengeinstitutter. De har tidligere ladet renterne følge Nationalbankens indskudsbeviser, men det er blevet for dyrt.

De seneste måneder er den korte tre-måneders rente steget brat. Samtidig er der ikke sket meget med Nationalbankens indskudsrente.

Det havde måske ikke gjort så meget for to-tre år siden, men de seneste års udlånsboom betyder, at også mange mindre banker nu har indlånsunderskud og skal låne penge i markedet. Derfor ændrer flere pengeinstitutter nu rentebegreber.

Max Bank har hidtil ladet erhvervskreditter, kreditter til større privatkunder samt større aftaleindlån følge renten på indskudsbeviser tillagt eller fratrukket et fast tillæg, men det er blevet for dyrt.

»Ser man på den helt korte rente, er Cibor tre måneder nu oppe på 4,8 pct., men Nationalbankens indskudsrente er på 4,25 pct., der er altså kommet en stor forskel, som ikke plejer at være der. Og vores omkostninger er steget,« siger investeringschef Flemming S. Jørgensen, Max Bank.

Indlån mere givtigt
Derfor bliver det nu mere givtigt at have store indlån i Max Bank, mens de store udlån bliver noget dyrere. Flemming S. Jørgensen vil ikke sige, hvor meget det betyder for banken.

»Vi ønsker, at vores rentesats er mere markedsbestemt,« siger Flemming S. Jørgensen.

Derfor offentliggør Max Bank nu - i lighed med større pengeinstitutter - dagligt en såkaldt bor og bid-sats. Bor-satsen er den, som man tillagt en sats vil låne ud til. Bid vil man fratrukket en sats låne ud til.

Begrebet kendes fra store banker som Danske Bank, Nordea og Jyske Bank, der har haft indlånsunderskud i årevis. Men også en mindre bank som Forstædernes Bank har bid- og borrenter.

»Det er for farligt at følge Nationalbankens indskudsbevisrente. Den kan man kun bruge, hvis man har indlånsoverskud og derfor kan være lidt ligeglad. Vi fastsætter vores rente ud fra markedsrenten og bankens likviditetssituation. Har vi brug for at tiltrække penge eller hvad? Indskudsbevisrenten er for stift et instrument, fordi renten røres så sjældent,« siger underdirektør Dres Hansen, Forstædernes Bank.

Også Danske Bank bruger markedsrenten til sine erhvervskunder og store privatkunder. Men banken benytter som en af de få herhjemme indskudsbevisrenten, når prisen for prioritetslån fastsættes over for private kunder. Det er indskrevet i kontrakterne for udlånet, der er på over 60 mia. kr.

»Nu har vi lovet vores kunder, at renten på Danske Prioritet er knyttet op på indskudsbevisrenten, så det er ikke noget, vi kan eller vil ændre. Kunderne har i gennemsnit 300.000 kr. i lån på deres prioritetskonto, og hvis vi ændrede deres renteberegning til at følge den helt korte rente, ville det i gennemsnit koste kunderne 1.600-1.700 kr. ekstra om året med de nuværende renteniveauer. Så ingen tvivl om, at det har stor betydning,« siger informationschef Jonas Torp, Danske Bank.

lene.andersen@jp.dk

Læs også