Millionær i medvind

Massive investeringer i aktier sikrede rigmanden Carsten Berger rekordresultat i Rudersdal.

Med et overskud efter skat på knap 112 mio. kr. kan de kun fire ansatte i mangemillionæren Carsten Bergers forretningsimperium, Rudersdal A/S, sandsynligvis bryste sig af at være blandt landets mest lønsomme medarbejdere.

Overskuddet er næsten en fordobling af sidste års resultat på godt 61 mio. kr., og det svarer til en forrentning af egenkapitalen på 75 pct.

Rudersdal A/S råder nu over en egenkapital på godt 261 mio. kr. og aktiver for knap 1,7 mia. kr.

Carsten Bergers aktiviteter er spredt over et vidt forgrenet net af investeringer, primært i pantebreve og ejendomme.

Ejendomsinvesteringerne består af 26 ejendomme til en samlet markedsværdi på anslået til 254 mio.kr.

Men koncernen tæller også ejerskab af betydelige aktieposter i bl.a. Bella Center, det grønlandske mineselskab Nunaminerals, den norske fiskebollefabrik Vesteraalens, Messecenter Herning, firmaet NTR Holding, rederiet Erria, A.P. Møller - Mærsk, Rella Holding og i Mols-linien.

Samtidig har den tidligere ejendomsmægler i samarbejde med storaktionæren i FC Nordsjælland, Allan K. Pedersen, stiftet selskabet Arena Nordsjælland med henblik på at bygge en ny multiarena i Hillerød.

Aktieinvesteringerne udgør nu 965 mio. kr...

Læs også