Fragten tager slæbet

DFDS må opgive at få den ventede fremgang i sin passagerdivision i 2007.

Det tabte indhentes dog i fragtdivisionen, og derfor fastholder DFDS forventningen om et overskud før skat på 500 mio. kr. i hele 2007 i forbindelse med nimåneders-regnskabet. Perioden bidrog med et overskud før skat på 447 mio. kr., hvilket er 68 mio. mere end i samme periode sidste år. Omsætningen er samtidig øget til 6,2 mia. kr.

»Driftsresultatet for fragt-aktiviteterne ventes fortsat at blive en del højere end oprindeligt ventet. Den ventede forbedring af driftsresultatet for passageraktiviteterne ventes ikke opnået på grund af et øget omkostningsniveau til tonnage og bunkers i fjerde kvartal samt en vigende billetindtjening,« skriver ledelsen.

Nettoresultatet af fragt-aktiviteterne overrasker positiv, selv om ledelsen taler om opbremsning og om stabile rater i forhold til de foregående kvartaler.

»Opbremsningen i væksten (i Nordsøen, red.) vurderes at være relateret til usikkerhed i markedet afledt af kreditkrisen med udspring i USA, svækkelsen af dollaren og stigende oliepriser. Væksten i Østersø-området vurderes at være påvirket af en vis tøven i markedet relateret til de forestående valg i Rusland og en tilpasning af økonomien til svækkelsen af dollaren,« står der videre.

RB-Børsen

Læs også