Norske kommuner spillede højt

Kreditkrisen er også nået til Norge, hvor de fire kommuner Hattfjelldal, Hemnes, Narvik og Rana risikerer at tabe hen ved trekvart mia. kr. på spekulation i amerikanske subprimepapirer.

De fire kommuner har anbragt en anselige del af deres likviditet i særlige værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom i USA. Værdipapirerne er udstedt af USA's største finanskoncern, Citigroup, og via Citibanks afdeling i Oslo solgt til det norske investeringsfirma Terra Securities, der er en del af Terra Gruppen AS.

Nu har Terra Securities standset betalingerne, hvilket har fået Kredittilsynet, det norske finanstilsyn, til at inddrage selskabets autorisation til at handle med værdipapirer.

I moderselskabet Terra Gruppen er adm. dir. Ola Sundt Ravnestad gået af, alt imens de fire kommuner søger at få et overblik over situationen, da det viser sig, at det ikke kun er de kommunale formuer, der har været i spil, men at kommunerne også har optaget lån i forventning om at få, hvad de har betragtet som en sikker gevinst.

Citigroup erkender, at der har været tale om risikobetonede investeringer, men at finanskoncernen »til mindste detalje« gør rede for disse risici i det omfattende materiale, der i sin tid blev sendt til Terra Securities.

På grund af risikoen for erstatningssager i den helt tunge klasse i USA udfolder amerikanske finanskoncerner store bestræbelser på at gardere sig juridisk mod retssager.

Analytikere vurderer derfor, at Citigroup har givet Terra Securities en meget grundig og detaljeret risikovurdering.

Intetanende..

Læs også