Kreditkrisen tvinger renten op

Frygten for, at kreditkrisen kun lige er begyndt, har grebet finansverdenen. I London er pengemarkedsrenten sendt op i det højeste niveau siden april 2001.

Frygten for, at kreditkrisen kun lige er begyndt, har inden for det seneste døgn grebet finansverdenen, og i Europas finanscentrum, London, sendt pengemarkedsrenten op i det højeste niveau siden april 2001.

Med den Europæiske Central Bank (ECB) i spidsen har flere centralbanker forsynet markedet med likviditet. I ECB-hovedkvarteret i Frankfurt måtte man således konstatere, at de 50 mia. euro, der ved en auktion blev stillet til rådighed, blev budt op i en rente på 4,7 pct., hvilket er markant over ECB-renten på 4,0 pct.

I pengemarkedet i London steg renten for at låne euro i én måned til 4,81 pct., mens den tilsvarende rentesats for dollars steg til 5,23 pct. Der er tale om lån, der skal indfries umiddelbart efter årsskiftet. Alligevel er det paradoksalt, at pengemarkedsrenterne presses i vejret samtidig med, at alle efterhånden venter en rentesænkning i USA.

I London er vurderingen, at mange banker puger penge sammen forud for årsskiftet for at have nok på kistebunden, hvis skeletterne vælter ud af skabene, straks nytårstømmermændene har fortaget sig onsdag den 2. januar, hvad stadigt flere analytikere nu tror.

Dag til dag-renten for at låne pund i én måned er nu oppe i 7,0 pct., hvilket er den højeste sats, siden Northern Rock-krisen blev kendt den 14. september. Tillige er det 15. bankdag i træk, at dag til dag-renten er steget.

Foreløbig har banker i industrilandene afskrevet 60 mia. dollars som tabt på subprimekrisen i USA, men dermed er det langt fra slut, mener industrilandenes økonomiske samarbejdsorganisation OECD, der imødeser tab på op imod 300 mia. dollars, førend subprime- og kreditkrisen kan betragtes som overståede kapitler.

Senest har fejlslagne investeringer i amerikanske subprime-værdipapirer i 3. kvartal af regnskabsåret 2007 tilføjet den tyske Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) et tab på 800 mio. euro.

LBBW er den største og mest ekspansive af Tysklands delstatskontrollerede landesbanker.

De seneste tab hidrører fra Landesbank Rheinland-Pfalz, som LBBW købte i 2005, og i forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsregnskabet i går kunne LBBW ikke love investorerne, at der dermed er gjort rent bord.

Tværtimod er kurserne på amerikanske subprimepapirer faldet yderligere siden kvartalsafslutningen den 31. oktober, hvorfor analytikerne allerede nu kalkulerer med nye tab, når årsregnskabet kommer i slutningen af januar.

De 800 mio. euro vælter ikke i sig selv LBBW, der kom ud af kvartalet med et nettooverskud på 656 mio. euro og har en balance på 458 mia. euro, men de skaber fornyet usikkerhed om omfanget af problematiske investeringer, som nogle tyske banker er involverede i, og hvor store potentielle tab, der måtte gemme sig.

Værre er situationen for IKB Deutsche Industriebank AG og dermed den tyske stat.

I lighed med bl.a. LBBW og Westdeutsche Landesbank har IKB etableret særlige investeringsselskaber, der har placeret milliarder i amerikanske subprimepapirer. IKB-selskabet Rhineland Funding Capital Corporation har været alt andet end en succes.

Allerede i august måtte Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), der ejer en kontrollerende aktiepost på 38 pct. af IKB, hensætte 2,5 mia. euro til at dække mulige tab i IKB, og nu har KfW fundet det nødvendigt at øge hensættelserne til 5 mia. euro.

Dramatisk forværring ..

Læs også