Skats sorte bog

2007 blev reelt startskuddet for et afgørende skifte i skattevæsenets strategi mod skattesnyd. Kontrollen skal målrettes mod de rigtigt slemme. Resten skal have gode råd og vejledning.

Hos skattevæsenet findes en sort bog med navne på skatteborgere, som skal udsættes for systematisk chikane. Bag chikanen står skrankepaverne. Små selvtilstrækkelige skatterevisorer, som vil demonstrere deres magt over de borgere, der ikke bare slår hælene sammen og betaler den skat, som myndighederne forlanger.

Myten om skattevæsenet har ofte ligget lige for, når skatteborgere har gennemlevet de ofte juridisk komplicerede slagsmål med myndighederne om, hvordan den kringlede skattelovgivning skal fortolkes - og dermed hvor meget, der skal betales i skat.

Skat har naturligvis altid afvist, at der findes en sort bog. Men en ny strategi hos myndighederne er reelt på vej til at gøre dele af den gamle myte til virkelighed.

Strategien blev så småt skudt i gang sidste år, men 2007 har været året, da projektet for alvor har skullet stå sin prøve.

Navnet er indsatsstrategien, og den skal gøre op med gammel vanetænkning om, at tillid er godt, men kontrol er bedre. Skatteborgerne skal serviceres og vejledes. Langt hovedparten vil nemlig gerne betale deres skat - og hvorfor så bruge store ressourcer på at kontrollere dem, lyder ræsonnementet.

De fleste almindelige danskere behøver i øvrigt slet ikke at indberette noget selv. Oplysningerne bliver indberettet fra banker, arbejdsgivere, pensionsselskaber, fagforeninger osv.

I stedet skal indsatsen målrettes mod dem i den sorte bog: modspillerne - som Skat kalder dem.

Dem, der ikke kan efterleve skattelovgivningen, og som i øvrigt heller ikke vil.

Modspillerne skal kontrolleres i alt, hvad de foretager sig.

Private går fri af blacklistningen, men samtlige virksomheder i landet er blevet tildelt en af fire farver:

Hvid for dem, der aldrig er problemer med, og som der derfor skal bruges minimale ressourcer på at kontrollere...

Læs også