Den danske økonomi er i farezonen

Finanspolitikken skal strammes betydeligt, hvis risikoen for en afsporing af dansk økonomi skal afværges, mener de økonomiske vismænd. Det er ikke tilstrækkeligt at satse på rekruttering af mere udenlandsk arbejdskraft.

Trods alverdens gode initiativer for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til Danmark er det ikke tilstrækkeligt til at holde væksten oppe i dansk økonomi.

Derfor er der et stort behov for en stramning af finanspolitikken, anfører de økonomiske vismænd.

»På kort sigt er det ikke realistisk at øge arbejdsudbuddet tilstrækkeligt for at kunne genskabe balancen på arbejdsmarkedet,« siger overvismand Peter Birch Sørensen.

Han pointerer, at der er lagt op til en ekspansiv finanspolitik de kommende år. Og det øger den samlede efterspørgsel i en situation, hvor der er arbejdskraftmangel og mærkbart tiltagende lønstigninger.

»I en sådan situation er der behov for at dæmpe efterspørgslen, men der lægges op til det modsatte. Det er at hælde benzin på bålet. Der er risiko for, at det hele kører af sporet,« fastslår Peter Birch Sørensen.

Regeringens nuværende finanspolitik indebærer, at efterspørgslen i 2008 øges med 0,5 pct. af BNP. Vismændene foreslår i stedet stramninger, der mindsker efterspørgslen med 0,25 pct.

Stigning i arbejdsløsheden ..

Læs også