Er januarudsalget indledt?

Investering Den seneste tids kursfald på aktiemarkederne afskrækker mange fra at investere i aktiefonde.

Aktiemarkedet er faldet kraftigt på det seneste, men de faldende kurser er ikke ensbetydende med, at der ikke kan komme yderligere kursfald.

Det er udviklingen på det japanske aktiemarked et skræmmende eksempel på. Havde man investeret i japanske aktier tilbage i 1996, vil man stadig have tabt over 20 pct. i dag, næsten 12 år senere.

Det er nok ikke så sandsynligt, at globale aktier står over for en tilsvarende rutsjetur som de japanske. Alligevel er usikkerheden i markederne stor for tiden og risikoen for yderligere fald betydelig. Som investor i enkeltaktier bør man være særdeles selektiv den kommende tid. Og kunne man vurdere alle aktierne i en investeringsforening, ville det være et godt supplement til investeringsbeslutningen.

Ved investering i fonde sætter man sin lid til en porteføljemanagers eller et team af porteføljemanageres evner til at vælge de rigtige aktier. Man overdrager således ansvaret for de konkrete køb og salg af aktier. Ofte sker valget af en fond på baggrund af dens hidtidige succes med at investere, men som supplement kunne det være interessant at vurdere potentialet af de aktier som ligger i fonden netop nu.

For den enkelte investor vil det være en vanskelig og meget ressourcekrævende øvelse, da nogle fonde indeholder mange hundrede aktier. Men da Morningstar analyserer flere end 2.000 amerikanske aktier, er det faktisk muligt at lave et samlet estimat for fonde, der primært investerer i USA.

Rating

..

Læs også