Stigningen vil tage af

På længere sigt vil der fortsat være gode afkast på aktiemarkedet.

Læs om investering på www.danskaktieanalyse.dk og hele interviewet med Michael Albrechtslund på

Hvordan har det marked, som du opererer på, udviklet sig det seneste år og hvorfor?

»På det seneste er pengeinstitutter og andre finansielle aktier komme meget i fokus pga. frygten for de såkaldte subprime-lån, som har krævet store hensættelser hos en række finanshuse, der har eksponeret sig mod dette segment. Da risikoen her har været solgt videre i komplicerede strukturerede produkter, er det uigennemskueligt, hvilke finansielle virksomheder, der kan risikere at lide tab, og hvor store disse tab i givet fald vil være. Men med til historien hører også, at de foregående år har de finansielle aktier vist nogle fantastiske stærke afkast. Går man bare fem år tilbage, var mange af disse aktier meget lavt vurderet, på trods af at mange af dem faktisk leverer flotte afkast af den investerede kapital, og aktiemarkedet har over en årrække hentet dette efterslæb ind, hvilket de fantastiske historiske afkast illustrerer. Så det er måske ikke så unaturligt, at stigningerne ville tage af, og når så afmatningen i ejendomspriserne kræver hensættelser for de mest yderligtstående lån, er stemningen vendt.«..

Læs også