Stod politikerne i kø ved håndvasken?

Så er det atter tid til at betale skat af pensionsopsparingen.

Den 15. december opkræver Skat den såkaldte pensionsafkastskat (PAL-skat), som udgør 15 pct. af opsparingens værdistigning i perioden 1. december 2006 til 30. november 2007.

Sidste år betalte danskere 12,5 mia. kr. i PAL-skat, og selv om beløbet bliver mindre i år, fordi krisen på finansmarkederne har taget mere end toppen af afkastene, udgør pensionsskatten efterhånden en mærkbar post i statens budget.

Skat skønner, at PAL-skatten i et såkaldt normalt år med gennemsnitlige afkast vil udgøre 18 mia. kr. med den nuværende pensionsformue på anslået 2.500 mia. kr.

Selv om beløbene er betydelige, har der hersket retsløse tilstande på området. I forbindelse med sidste års opkrævning kunne Morgenavisen Jyllands-Posten afsløre, at flere banker pressede kunder til at sælge værdipapirer, hvis PAL-skatten sendte pensionsdepotets kontantkonto i minus. Det skete med usande trusler om, at skattevæsenet ellers ville tvangsophæve kundernes pensionsdepoter.

Den slags misinformation bør der ikke være risiko for i år, eftersom skatteministeren i kølvandet på sidste års slingrende bankrådgivning lovede at tage fat i branchen og præcisere reglerne. Samtidig lovede et politisk flertal at gøre op med den manglende indsigt i skattebetalingen, efter at kritikere påpegede det uholdbare i, at der bliver krævet milliarder ind hos borgere, uden at myndighederne ulejliger sig med at redegøre for, hvordan skatten er udregnet.

Borgere modtager således en regning, men ingen opgørelse. Hvordan harmonerer det med økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsens (K) evige jagt på mere åbenhed i pensionsbranchen?

»Det er urimeligt, at det skal være så uigennemskueligt for pensionsopsparerne at regne ud, hvorfor de betaler det, som de betaler i skat på afkastet af deres pensioner. Vi får jo bare beløbet at vide, og så bliver der trukket på ens konto, uden at der er en mellemregning på, hvordan man er kommet frem til beløbet,« lød svadaen fra formanden for Folketingets skatteudvalg, René Skau Bjørnsson (S), i Jyllands-Posten for et år siden.

»Hvis man ikke kan tjekke, om man betaler for meget eller for lidt, er det et retssikkerhedsmæssigt problem. Det går ikke, hvis skatten på pensionsafkast er uigennemskuelig,« sagde Det Konservative Folkepartis skatteordfører, Jakob Axel Nielsen, som sidenhen er blevet forfremmet til en plads i regeringen.

Den ansvarlige minister var også klar i mælet.

»Hvis borgerne har svært ved at forstå reglerne, er det naturligvis et problem, og derfor vil jeg straks efter jul tage kontakt til pensionsbranchen for at se, hvordan vi kan forbedre vilkårene,« sagde daværende - og nuværende - skatteminister Kristian Jensen (V).

Siden er et år gået, og tilbage er nu kun i spænding at vente på, hvor meget der bliver trukket i pensionsafkastskat i år. Og hvor godt vi som borgere bliver informeret om skattetrækket.

At dømme ud fra politikernes løfter må der være udsigt til, at al snak om retsløse tilstande fordufter. For man kan vel stole på, at de holder, hvad de lover?

kristoffer.brahm@jp.dk

Læs også