Helt som ventet

Nettounderskuddet i tredje kvartal i Danionics blev som ventet på 0,3 mio. kr., mens forventningerne til hele året uændret er et underskud på 2-3 mio. kr. før indregning af andelen af årets resultat i joint venturet Danionics Asia Ltd.

Den langsommere udvikling af aktivitet i joint venturet kan medføre, at en nedskrivning af Danionics' investering kan blive aktuel i forbindelse med årsregnskabet for 2007.

Danionics Asia har udvidet kundebasen fra oprindeligt otte aktive kunder i begyndelsen af året til 11 aktive kunder fra Taiwan, Kina og USA i dag. Der opleves en stigende efterspørgsel efter lithium-ion polymer-batterier i markedet, og det har udmøntet sig i en betydelig interesse for joint venturets løsninger. Danionics Asia giver gennemsnitligt 20-30 tilbud og leverer 10-15 prøveserier pr. måned.RB-Børsen

Læs også