Succesfuld emission

Rederiet Erria har foretaget en fortegningsretsemission med et udbud af op til 700.595 stk. nye aktier.

Emissionen var ikke garanteret, men et antal af Errias aktionærer - N & V Holding ApS, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Hasse Larsen og kontrollerede selskaber og Rudersdal - havde i forbindelse med emissionen afgivet bindende forhåndstilsagn.

Der blev tegnet 700.294 stk. nye aktier til kurs 90 svarende til 99,96 pct. af de udbudte aktier.

»Et mindre antal af de udbudte aktier (0,04 pct.) blev ikke tegnet, hvilket primært kan tilskrives tekniske forhold relateret til udbudsstrukturen,« oplyser selskabet.

Emissionen sikrer Erria et bruttoprovenu på 63.026.460 kr., og Errias aktiekapital er efter fortegningsretsemissionen 35.026.740 kr. fordelt på 3.502.674 aktier.

Rederiet vil nu gennemføre en markedskursemission med udbud af op til 1.000.000 nye aktier uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

RB-Børsen

Læs også