Topjob

Morten O. Hedemann, filialdirektør i Handelsbanken, Aalborg Syd

Hvad er den mest vanskelige beslutning, som du har måttet tage i din tid som leder?

Det er et svært spørgsmål, for der masser af vanskelige beslutninger, når man er leder. Som leder er det jo ens job at træffe de vanskelige beslutninger.Og den mest spændende?

Det er det, som jeg er i gang med nu, nemlig at bygge en filial op fra bunden. Her skal jeg både tage beslutninger om beliggenhed, strategier og værdier. Jeg skal også rekruttere medarbejdere og bestemme hvilken organisation, vi skal have. I øjeblikket er jeg personaleleder, bygherre, og kunde- og forretningsansvarlig i én, og det er rigtig spændende.

Hvad er det bedste råd, du kan give til en uerfaren leder?

Jeg mener, at man bl.a. bør sikre sig, at medarbejdere kan identificere sig med virksomhedens grundholdninger. Hvis først de er med på dem, er man nået langt, og der stilles ikke længere spørgsmålstegn ved, hvilken retning man går i. I stedet for at spørge hvorfor man gør noget, vil man spørge, hvordan man gør noget. Åbenhed og ydmyghed er andre nøgleord.

Hvad var din drøm om et fremtidigt arbejde, da du var under uddannelse?

Det lyder nok lidt kedeligt, men det var faktisk at komme i en bank eller blive revisor.

Hvornår har du sidst grinet igennem på din arbejdsplads?

Det gør vi hver dag. Jeg mener, at humor skal være en del af hverdagen. Uden humor bliver det alt for kedeligt, og desuden giver det et godt arbejdsklima og en ”afslappet” hverdag.

Hvad er det bedste ved din arbejdsplads?

Det er den decentrale arbejdsform. Jeg driver nærmest en bank i banken, hvor jeg får lov at drive den på min måde. Desuden er det en international tænkende virksomhed, der har et set up til at håndtere alle typer kunder, og den alsidighed kan jeg godt lide.

Hvad roste du sidst en medarbejder for?

Det var i går, da en medarbejder hjalp en kollega med at løse en udfordring i en kundesag, hvor han tænkte på helheden og ikke kun på sig selv og sine egne opgaver. Jeg gør meget ud af, at man skal huske at rose folk, for nogle gange skal man også fortælle noget mindre godt, og så er det vigtigt at have husket det gode.

Hvilken egenskab sætter du størst pris på hos dig selv som leder?

Jeg har en god selvindsigt, der betyder, at jeg er god til at uddelegere ansvar og rollefordelinger på et hold. Desuden er jeg meget uformel, og samtidig er jeg ikke bange for at sige min mening.

Hvad ville du kaste dig over, hvis du i morgen fik 365 dages betalt frihed?

Jeg ville nok tage flyveren et sted hen sammen med mine tre fantastiske børn og kone, men jeg kunne ikke gå 365 dage derhjemme uden at længes efter arbejdet.

Læs også