Erhvervsskoler underviser for lidt

DI: Landets 110.000 elever på erhvervsskolerne får ikke altid den undervisning, som de har krav på.

Landets erhvervsskoler har svært ved at leve op til kravet om 37 timers ugentlig undervisning af eleverne.

De færreste af de godt 110.000 elever på de erhvervsrettede uddannelser oplever nemlig, at de bliver undervist i 37 timer hver uge. Det konkluderer en undersøgelse, som er foretaget af erhvervsorganisationen Dansk Industris magasin, DI Indsigt.

»Vi frygter, at de stærke elever ikke får 37 timers udfordringer om ugen, og at de svagere elever ikke oplever en tæt voksenkontakt gennem hele uddannelsen,« siger Claus Rosenkrands Olsen, konsulent i DI.

Ifølge undersøgelsen angiver mellem 55 pct. og 60 pct. af de 250 adspurgte elever, at de får undervisning i mindre end 30 timer om ugen.

Mere end halvdelen af eleverne i DI's undersøgelse oplyser, at de har lærerfri undervisning hver uge. En del af forklaringen på, at så mange elever ikke får 37 timers undervisning, er, at der i gennemsnit er blevet væsentligt flere elever pr. lærer. Inden for de seneste knap 10 år er antallet af lærere pr. 100 årselever på de tekniske skoler faldet med 1,7 årsværk, mens antallet af øvrige ansatte er stort set uændret.

Det svarer ifølge DI til, at der i 2006 var 13 pct. flere elever pr. lærer sammenlignet med situationen i 1997. På handelsskolerne er antallet af lærerårsværk pr. 100 årselever faldet fra 10,3 i 1997 til 7,9 i 2005 svarende til en reduktion på 23 pct. Til gengæld er antallet af ansatte til administrative opgaver steget med 25 pct. Erhvervsskolerne peger på styringssystemet som årsagen til denne udvikling, og det vil DI have lavet om på.

For meget bureaukrati


..

Læs også