Jeg vil i bestyrelsen

bestyrelse Steen Bryde, der er aktionær Nordic Tankers, har bedt om en ekstraordinær generalforsamling med nyvalg af bestyrelsesmedlemmer som eneste punkt på dagsordenen.

Steen Bryde vil selv i bestyrelsen.

»Jeg mener, at en aktiepost på over 10 pct. berettiger til en plads i bestyrelsen, og jeg mener også, jeg har noget at bidrage med,« siger han til RB-Børsen.

Han sætter spørgsmålstegn ved rederiets strategi, men kan ikke vurdere, om den er rigtig udefra.

»Har Nordic Tankers den rigtige strategi ud fra en rederi-tankegang? Er det det rigtige bare at være "tonnageprovider"? Har man de rigtige skibstyper?,« spørger han.

Umiddelbart har han ikke svaret.

»Jeg ved det ikke præcist, før jeg kommer i bestyrelsen,« siger han.

På et bestyrelsesmøde fredag vil tid og sted for generalforsamlingen blive fastsat.

RB-Børsen

Læs også