Ekstra penge

Staten fik i oktober et mindre likviditetsmæssigt overskud end budgetteret, viser den månedslige opgørelse fra Danmarks Nationalbank over statens nettofinansieringsbehov.

Det er for måneden opgjort til minus 51,7 mia. kr. Det svarer til et overskud i samme størrelsesorden. I regeringens seneste budgetoversigt var der kalkuleret med et overskud på 39,4 mia. kr.

Ser man imidlertid på årets første 11 måneder, var der i forhold til budgettet fra august et større overskud end planlagt. De udviser et overskud på 86,3 mia. kr. mod de budgetterede 69,6 mia. kr. Sammenlignes der i stedet med finansloven, er nettooverskuddet reelt 17,7 mia. kr. større end budgetteret i finansloven 2007, idet nettofinansieringsbehovet i perioden januar-november er opgjort til minus 86,3 mia. kr. svarende til et overskud i samme størrelsesorden, mens der i finansloven er budgetteret med et overskud på 68,5 mia. kr.

RB-Børsen

Læs også