Vil have mere i løn

Bestyrelsen for Coloplast stiller på den kommende ordinære generalforsamling forslag om, at det årlige honorar til hvert enkelt medlem hæves med 18,2 pct. til 325.000 kr..

Endvidere foreslås tillægget til formand og næstformand hævet henholdsvis fra 175 pct. til 200 pct. og fra 50 pct. til 75 pct.

Det sker "i overensstemmelse med markedet", som det hedder i indkaldelsen til generalforsamlingen, som skal godkende lønforhøjelserne.

Endvidere ønsker selskabet at annullere egne aktier for i alt 10 mio. kr. nominelt.

Annulleringen svarer til knap 4,2 pct. af den samlede kapital i selskabet.

Ved udgangen af september afsluttede medicoselskabet anden halvdel af sit aktietilbagekøbsprogram, da der var købt egne aktier for 500 mio. kr.

Herefter ejer Coloplast 8,3 pct. af selskabets egne aktier svarende til 3.988.492 stk.

Der er generalforsamling om to uger.

RB-Børsen

Læs også