Banker advares mod for høje udlån

Nationalbankdirektør Nils Bernstein peger på, at de danske banker har udlånt 400 mia. kr. mere, end de har indlån for.

Vækstlystne bankers jagt på udlån har gjort dem mere udsatte. Det skyldes kreditkrisen, som har gjort det sværere for bankerne at hente finansiering andre steder end kundernes opsparing. Det kan koste de mest udsatte banker dyrt, advarede nationalbankdirektør Nils Bernstein til Finansrådets årsmøde i går.

»Finansieringen er blevet dyrere, og de stigende finansieringsomkostninger for pengeinstitutterne vil givetvis vise sig i pengeinstitutternes indtjening og priser over for kunder,« siger Nils Bernstein, der peger på, at der er opbygget et stort indlånsunderskud på mere end 400 mia. kr., som er det beløb, hvormed bankernes udlån overstiger kundernes indlån.

»Udviklingen har vist, at strategier baseret på tocifrede vækstrater ikke uden videre kan forlænges. Den stærke udlånsvækst til virksomhederne indebærer en større risiko for, at pengeinstitutterne lider tab. Den risiko er stigende, men fra et meget lavt niveau.«

Større afhængighed


..

Læs også