Erstatning ved brudte kontrakter

Højesteret har pålagt en part at betale erstatning for ikke at have handlet loyalt ved ophøret af et udviklingssamarbejde.

Etableringen af et aftaleforhold vil ofte betyde, at parterne hver for sig må afholde udgifter til sagkyndig bistand og andre forberedelser, allerede før en egentlig aftale er på plads.

Strander forhandlingerne, uden at der indgås en aftale, vil udgangspunktet være, at parterne selv må bære disse udgifter. Det gælder dog kun, såfremt parterne har handlet loyalt i forhandlingsfasen.

Har en part således ført forhandlingerne på skrømt, eller har han fortsat forhandlingerne på et tidspunkt, da han vidste, at forhandlingerne ikke kunne føre til indgåelsen af en aftale, vil han normalt ifalde erstatningsansvar.

Hvis det faktisk lykkes at indgå en aftale, men der efterfølgende sker det, at aftalen misligholdes, hæves eller erklæres ugyldig, vil en part ligeledes kunne kræve erstatning, såfremt disse forhold er resultatet af modpartens ansvarspådragende adfærd.

To formål

..

BRANCHENYT
Læs også