Glædelig jul på e-mail kan koste bøder

Historiebøgerne fortæller, at de første julekort så dagens lys i England i 1843. Senere i 1800-tallet kom traditionen også til det europæiske kontinent og til Danmark.

Julekortene var i begyndelsen lidt af et statussymbol blandt de bedre borgere, som ved juletid kunne måle sig på, hvor mange julekort de havde modtaget. Senere blev traditionen dog også spredt til de andre lag i samfundet, og fra mellemkrigsårene kunne alle glæde sig til at modtage søde julehilsner med posten.

Traditionen med julekort hænger stadig ved. I dag - mere end 150 år efter de første julekort - er det også blevet populært at skifte de håndskrevne kort ud med den elektroniske version. Julekort på e-mail kommer hurtigt frem over hele kloden, og man kan endda pynte med bevægelige nisser, julemelodier og andre hyggelige indslag. Og så sparer man portoen.

Den omkostningsbevidste virksomhedsejer kan derfor også blive fristet til at benytte julemåneden til at sende en venlig hilsen med e-mail til forretningsforbindelser, kunder og måske også potentielle kunder. Men uanset de gode intentioner, så kan markedsføringslovens regler om "uanmodede henvendelser" spolere julestemningen, hvis man ikke tænker sig om. Et elektronisk julekort kan nemt være i strid med reglerne, og så vanker der i yderste konsekvens bøde.

Siden 2000 har det været forbudt for erhvervsdrivende at udsende elektroniske reklamer, hvis ikke modtageren selv har bedt om reklamen på forhånd. Det gælder, uanset om modtageren er en privatperson, eller selv er erhvervsdrivende. Formålet med reglerne er at sikre, at erhvervsdrivende og forbrugere ikke tæppebombes med reklamer gennem forskellige former for elektronisk kommunikation. Reklamer, der skal trykkes og udsendes med posten koster mange penge, og derfor vil en virksomheds udsendelse af trykte reklamer være naturligt begrænset af sædvanlige cost/benefit-analyser. Reklame via e-mail og sms - såkaldt spam - er derimod nemt, hurtigt og meget billigt. Derfor findes der ikke den samme naturlige grænse for antallet af elektroniske reklamer. Reglerne er altså indført som en beskyttelse af privatlivets fred.

Det vil måske undre nogen, at noget så tilsyneladende uskyldigt som et ønske om en glædelig jul er forbudt. Ifølge markedsføringsloven omfatter forbuddet imidlertid alle henvendelser, som sker "med henblik på afsætning". Det er ikke noget krav, at e-mailen indeholder et tilbud om en bestemt vare. Ifølge udtalelser fra Forbrugerombudsmanden (som har tilsynet med området) er annoncering af den erhvervsdrivendes navn eller varemærke nok. Ræsonnementet er, at annonceringen af navnet i disse tilfælde sker med henblik på senere salg - for hvad er i sidste ende ellers formålet med annonceringen?

I praksis betyder det, at langt de fleste julekort fra en erhvervsdrivende falder ind under reglen, og de bliver derfor betragtet som spam, hvis de sendes elektronisk. Det helt klare udgangspunkt er, at der så skal ligge et klart samtykke fra modtageren, før julekortet sendes ud for at udsendelsen er lovlig. Modtageren skal selv have bedt om at få elektronisk markedsføring fra den erhvervsdrivende.

Den tilladelse, som modtageren skal give, skal være klar og konkret, så modtageren ved, hvad han kan forvente at modtage. Hvis modtageren kun har sagt ja til at modtage reklamer for cykler, så kan den erhvervsdrivende ikke lovligt sende reklamer for computere. På samme måde gælder det, at hvis modtageren har givet lov til at sende reklamer på e-mail, så kan den erhvervsdrivende ikke begynde at sende sms'er med reklamer til den pågældende uden også at have fået tilladelse til det.

Der gælder enkelte undtagelser fra reglen om udtrykkelig tilladelse. Men de kræver, at man holder tungen lige i munden, da der er mange andre betingelser, der så skal opfyldes.

Overtræder man reglerne, kan det ende med en bøde. Bødeniveauet ligger ifølge den seneste praksis på mellem 10.000 og 400.000 kr. Størrelse på bøden afhænger blandt andet af, hvor mange meddelelser der er sendt ud. Udover bøden kommer også en betydelig risiko for dårlig presseomtale, hvis virksomheden bliver kendt som spam'er, og Forbrugerombudsmanden udtaler sig kritisk om virksomhedens adfærd.

Spam-reglerne lægger en begrænsning på erhvervsdrivendes muligheder for at bruge e-mail i markedsføringen, og begrænsningerne gælder i langt de fleste tilfælde også for julekort. Så ud over traditionen taler juraen altså også for, at julekort fortsat skal skrives i hånden og sendes med posten. Glædelig jul!

.

.

I klummen Underskoven giver et ekspertpanel hver uge råd, vejledning og inspiration til mindre virksomheder og iværksættere. Panelet består af Danmarks Eksportråd, Dansk Industri, Kromann Reumert og VækstFonden.

BRANCHENYT
Læs også