Det standhaftige indeks

Det mest kendte verdensindeks anvendes stadigt hyppigt, selv om den stigende globalisering lægger op til en udskiftning.

Selskaber fra emerging markets ses efterhånden i mange globale aktiefonde, og målt på afkastet har det været et ganske fornuftigt valg.

Hovedparten af fondene bruger dog stadig et indeks, der ikke omfatter disse selskaber, og det har gjort det nemmere for fondene at slå deres indeks i de senere år.

Et indeks skal stemme godt overens med det investeringsunivers, der tages udgangspunkt i, når investeringsforeninger eller andre køber og sælger værdipapirer.

Det vel nok mest benyttede indeks blandt globale aktiefonde er MSCI World. Indekset består af selskaber fra i alt 23 lande, der defineres som veludviklede økonomier - herunder Danmark og USA. Derimod indeholder indekset ingen selskaber fra lande, der populært kaldet går under betegnelsen emerging markets. Det er lande som Sydkorea, Brasilien, Rusland og andre hastigt voksende økonomier.

Denne sondring af landene gav god mening for år tilbage, da mange investorer var forsigtige med at investere i emerging markets.

Emerging markets blev nemlig anset for at være meget mere risikofyldt end Europa, Japan og USA.

Kendetegnende for emerging markets landene var tidligere en lav grad af politisk stabilitet, hyppige forekomster af valutakriser, aktiemarkederne var ikke særlige likvide og tilmed under begrænset tilsyn. Emerging markets var ofte også præget af ekstreme kurssvingninger på aktiemarkederne fra år til år.

Nye tider

..

BRANCHENYT
Læs også