Øst står stærkt

Tyrkiet og Bulgarien har haft de største kursstigninger.

Hvordan har det marked, du opererer på, udviklet sig i år?

Overordnet har de østeuropæiske markeder udviklet sig godt i år. Udviklingen er imidlertid karakteriseret ved en relativ uens udvikling landene imellem. I år har vi således set de største kursstigninger i Tyrkiet og Bulgarien med hhv. 53 pct. og 45 pct., mens der direkte har været fald i de baltiske lande på samlet set 9 pct. De store centraleuropæiske markeder er samlet steget 15 pct., hvor Tjekkiet har klaret sig bedst med en kursfremgang på 20 pct., Polen med 19 pct. og Ungarn med 3 pct. Den økonomiske vækst har været højest i Polen og Tjekkiet med ca. 7 pct. vækst i bruttonationalproduktet, mens Ungarn har haft en positiv effekt af sin økonomiske opstramning efter at have ligget svagt med sin økonomiske vækst. Generelt har fremgangen på de østeuropæiske markeder været drevet af en højere årlig vækst i økonomien, nemlig på 5 - 6 pct., end hvad man ser i de udviklede vestlige økonomier på ca. 2 pct.

Hvordan forventer du, markedet vil udvikle sig den kommende tid?

På den korte bane er der ingen tvivl om, at udviklingen på de østeuropæiske aktiemarkeder vil være påvirket af udviklingen på de globale aktiemarkeder, hvor fokus aktuelt er på de såkaldte subprime-problemer i USA og frygten for en amerikansk afmatning. Generelt forventer vi dog ikke en hård landing, og de østeuropæiske økonomier er ikke direkte påvirkede af problemerne på det amerikanske kreditmarked. I et længere perspektiv er potentialet i Østeuropa beroende på en økonomisk vækst, som er markant højere end i de vesteuropæiske lande.

..

BRANCHENYT
Læs også