Antal handler sætter rekord

Der blev handlet værdipapirer i november som aldrig før. Ifølge Værdipapircentralen, VP, steg antallet af handler til det højeste niveau, siden VP begyndte at registrere den slags i april 2004.

Stigningen på 2,2 pct. betyder, at der blev foretaget 1.484.112 handler. Det dækker over en markant større aktivitet på aktiemarkedet, hvor antallet af handler steg med 11,3 pct. til 1.171.385 handler. Til gengæld faldt antallet af obligations- og investeringsforeningshandler med henholdsvis 19 og 23 pct. Udenlandske investorer har netto solgt for 1.679 mio. kr. finansaktier og 685 mio. kr. industriaktier, mens de har købt for 700 mio. kr. sundhedsaktier. Private danske investorer har netto købt for 304 mio. kr. finansaktier og for 303 mio. kr. industriaktier.

- kb

BRANCHENYT
Læs også