Jørgen Poulsen på blokken

Jørgen Poulsen, ny mediepolitisk ordfører for Ny Alliance.

Hvordan skal DR ifølge Ny Alliance opfylde public-service forpligtelserne i lyset af den trængte økonomiske situation?

Vi mener, at det er lytterne og seerne, der er blevet ofre i det økonomiske morads, der er opstået omkring Danmarks Radio. Som politikere har vi et ansvar for at finde en løsning på problemet.DR er vel selv ansvarlig for sin egen økonomiske situation?

Jo, det er de. Og de har selv indgået en aftale, altså public-service kontrakten. Men man bliver nødt til at tage hensyn til, at den almindelige dansker ikke kan være tjent med kvalitetsforringelser. Selvfølgelig skal vi ikke gå ind og hjælpe DR, hvor der kan være tale om ansvarsforflygtigelse. Men politikerne har et medansvar i og med, at man var med til at tage beslutningen om at bygge et nyt DR-hus i Ørestaden.

I forhold til TV 2, hvad er jeres holdning til et eventuelt frasalg? Skal TV 2 privatiseres?

TV 2 skal privatiseres. Men man skal ikke sælge i blinde. Politikerne må interessere sig så meget for det, at det ikke bare bliver et salg på helt liberale markedsvilkår. Det tilhører den problemstilling omkring, hvilke public-service forpligtelser TV 2 stadig skal have i forbindelse med og efter et frasalg. Det handler om, at vi sætter os grundigt ind i sagerne og tager en snak om, hvad der er klogest og bedst for befolkningen og TV 2.

Hvilke andre mærkesager har Ny Alliance på det mediepolitiske område?

Over en bred kam ligger der mange ting, som vi gerne vil tage fat på. Vi skal blandt andet sørge for, at Danmark er blandt de forreste, når det kommer til udviklingen af forskellige platforme på film, tv, internettet. Eksempelvis har vi i forvejen en filmskole. Ny Alliance vil gerne kigge nærmere på, om staten skulle støtte oprettelsen af nye uddannelser og projekter, der kan imødekomme udfordringerne for nye medieplatforme. Det handler om at udvikle danske knowhow. Vi skal ikke være et nyt Hollywood eller Silicon Valley, men vi skal udvikle alternativer, der giver os en central placering på det globale landkort.


Læs også