Ulovlige kopier

Design En af de største straffesager om import af kopivarer fra Kina kommer snart for retten i Viborg.


Tre forretningsmænd har optrådt så groft, at de bør forbydes at handle med designbeskyttede varer, mener anklagemyndigheden.

Sagen drejer sig om tonsvis af knivsæt og strygestål af det verdenskendte mærke Global og om adskillige tusinde PH-lamper. Tingene er alle sammen ulovlige kopier, påstås det, og kravet lyder på fængsel til mændene.

Men de nægter sig skyldige og vil ikke anerkende, at der er tale om kopier. Derfor er retten blevet bedt om at udpege en syns- og skønsmand, der skal afgive en erklæring om de beslaglagte ting, oplyser anklageren i sagen, politiassessor Lars Petersen.”En ukendt kinesisk virksomhed” står der i anklageskriftet om producenten, som ikke havde lov til at gå i gang med fabrikationen. Den krænkede part, som ejer rettighederne til Global-knivene, er et japansk selskab, der i Danmark er repræsenteret af Rosendahl A/S.

Samme vending bruges om de flere tusinde dele til PH-lamper, som også blev transporteret hertil over flere omgange i 2004.

I denne del af sagen er det Louis Poulsen Lightning A/S, som er krænket.
Læs også