Tid til finjusteringer

MARKEDER Investorerne gjorde intet overilet, mens de ventede på renteannonceringen.

Porteføljerne blev trimmet og valutapositionerne finjusteret under tirsdagens handel, mens investorerne ventede på dagens altoverskyggende begivenhed - det pengepolitiske møde i den amerikanske centralbank. Bortset fra enkelte outsidere syntes hovedparten af markedsdeltagerne - ca. 75 pct. - enige om, at Federal Reserve ville sænke den ledende rente i USA med et kvart point, mens de resterende 25 pct. af aktørerne kalkulerede med en lempelse på et halvt point.

Trods den brede enighed om udfaldet af FOMC-mødet skulle de færreste investorer have noget klinket inden renteannonceringen, og den afventende attitude i markedet sørgede for at lægge en dæmper på såvel aktiviteten som omsætningen i de fleste markeder.

Noget af ventetiden op til FOMC-mødet i Washington blev fordrevet med granskning af nøgletal, men tirsdag var udbuddet ikke overdådigt, så investorerne kom hurtigt gennem materialet. At størst interesse var nok den tyske ZEW-indikator, der forsøger at lodde stemningen i den tyske finanssektor, når det gælder den økonomiske situation.

Indikatoren bygger på op til 350 forespørgsler hos større investorer og såkaldte eksperter, og indeksets numeriske værdi udtrykker forskellen mellem antallet af negative og positive besvarelser.

Derfor var begejstringen til at overse, da investorerne tirsdag erfarede, at ZEW-indikatoren i december var faldet yderligere til minus 37,2 fra minus 32,5 måneden forinden, hvorimod analytikerne i snit havde ventet en indikator på minus 34,5. Den uventede sure stemning i den tyske finanssektor kan måske være et varsel om eller en risiko for skuffelser, når der kommer friske væksttal fra Tyskland, men da ZEW-indikatoren er yderst svingende, blev tallet taget med et gran salt.

ZEW dæmpede købelysten


..

Læs også