Tågeslør over provisioner

PENSIONERForbrugerne må ikke få oplyst, hvor store provisioner forsikringsassurandører får for at sælge dem forsikringer. Det har en arbejdsgruppe under Økonomi- og Erhvervsministeriet bestemt.

Forsikringsassurandørernes ofte skyhøje provisionslønninger skal forblive en hemmelighed over for forbrugerne.

Efter et intenst lobbyarbejde fra assurandører og forsikringsselskaber er der i et udvalg under Økonomi- og Erhvervsministeriet opnået enighed om, at man som forbruger kun skal have krav på at få oplyst de generelle salgsomkostninger, når man køber en forsikring.

Hvad der er den ene og den anden udgiftspost, skal fortsat forties.

Dermed er det lykkedes for assurandørerne at modsætte sig et politisk pres om fuld offentlighed om deres aflønninger.

Arbejdsgruppen bag denne anbefaling til regeringen blev for godt et år siden nedsat i forsøg på at skabe ensartede krav til de oplysninger, som forsikringsmægler og -selskaber skal give deres kunder.

Gruppens opgave var at gøre det tydeligt, hvor stor en andel af præmien, der går til henholdsvis omkostninger, gebyrer og aflønning af salgspersonalet.

Umiddelbart efter at gruppen var blevet nedsat, protesterede Finansforbundets formand, Allan Bang, og assurandørernes formand, Peter Mollerup, kraftigt over planerne.

I et brev til samtlige Folketingets erhvervsordførere fastslog de, at assurandørernes løn efter deres opfattelse fortsat skulle være forblive en hemmelighed mellem selskaber og de ansatte.

Assurandørernes argumenter har bl.a. været, at lønforholdene er vidt forskellige fra det ene selskab til det andet. Nogle får rene provisioner, mens andre får fast løn, bonusordninger eller teambaseret aflønning.

Derfor ville sådanne forbrugeroplysninger efter assurandørernes opfattelse være det samme som at sammenligne pærer med bananer.

Assurandørernes formand, Peter Mollerup, har over for Morgenavisen JyllandsPosten ikke ønsket at kommentere udvalgets anbefalinger. Adm. direktør for Danica Pension Henrik Ramlau finder forslag fra arbejdsgruppen rimeligt.

Danicas assurandører tjener i gennemsnit over en mio. kr. om året, men de lønninger er der ingen grund til at udpensle nærmere over for de enkelte pensionskøbere, mener Henrik Ramlau.

»Det afgørende er, hvor meget det alt i alt koster at være kunde i Danica. Sælgernes aflønning er ikke en relevant oplysning,« siger Henrik Ramlau.

Jurist i Forbrugerrådet Anne Dehn Jeppesen har været forbrugernes repræsentant i rådet, og hun siger, at rådet fortsat går ind for så mange prisinformationer som muligt til forbrugerne.

»Men i denne sag er vi gået så langt, som vi overhovedet kunne ud fra den gældende lovgivning på området,« siger Anne Dehn Jeppesen.

Læs også